USD 0.86 btc 52618.94
facebook
twitter
instagram
linkedin
Žurnāls
Abonē žurnālu
Piesakies iknedēļas jaunumiem

Pierakstieties uz svarīgākajiem biznesa un tehnoloģiju materiāliem Latvijā

USD 0.86 btc 52618.94
Ziņas 01. Oktobris 2019

Cīņa ar negodprātīgiem būvniekiem

Forbes

Baltic edition

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) rosina pilnveidot Publiskā iepirkuma likumu, lai mazinātu riskus negodīgai konkurencei un būvuzņēmēju rīcībai, informēja VNĪ.

VNĪ nosūtījuši vēstuli par būvniecību un iepirkumiem Ekonomikas un Finanšu ministrijām, kurā rosina pilnveidot Publisko iepirkumu likumu. Būtiskākais no VNĪ ieteikumiem paredz iespēju pasūtītājam izslēgt no dalības iepirkumā pretendentu, kura patiesā labuma guvējs kā cita juridiska persona nav pildījusi ar pasūtītāju iepriekš noslēgtu iepirkuma līgumu, norādīja VNĪ valdes locekle Sigita Janvāre.

Vienlaikus VNĪ skatījumā līguma laušanas gadījumā likumā noteiktais uzņēmuma izslēgšanas periods no dalības turpmākajos iepirkumos - 12 mēneši nav samērojams ne ar pārkāpuma smagumu, ne ar pašu lauztā līguma vai potenciāli slēdzamā līguma termiņu. Lai šo normu padarītu nozīmīgāku un efektīvāku, VNĪ ieskatā termiņš būtu pagarināms no 12 līdz 36 mēnešiem.

Šobrīd saskaņā ar PIL pasūtītājs var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā arī tādā gadījumā, ja kandidāts vai pretendents nav pildījis ar citu pasūtītāju vai publisko partneri noslēgto līgumu tikai tad, ja šis fakts ir atzīts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu, tiesas spriedumu, kas ir neapstrīdams un nepārsūdzams.

"VNĪ ieskatā, ņemot vērā ilgstošos tiesas procesus, sevišķi līdz spriedumam, kas ir neapstrīdams un nepārsūdzams, uzstādījumu, ka par līguma laušanas faktu ir jābūt jau saņemtam kompetentas institūcijas lēmumam, nepieciešams izņemt,” skaidroja Janvāre. VNĪ ieskatā tas novērstu situāciju, kad pasūtītāji ir spiesti slēgt līgumus ar tādiem uzņēmumiem, kas ir izteikti līgumsaistību nepildītāji esot līgumattiecībās ar citiem pasūtītājiem.

Tāpat VNĪ rosina izveidot vienotu pieejamu reģistru, kurā varētu iegūt informāciju par citu pasūtītāju lauztiem līgumiem, kas tikai tad pavērtu pasūtītājiem iespēju šo PIL normu efektīvi un pilnvērtīgi izmantot.

Kā atgādina uzņēmumā, VNĪ kā viens no lielākajiem būvdarbu pasūtītājiem valstī. VNĪ šobrīd īsteno 34 nozīmīgus attīstības projektus aptuveni 154 miljonu eiro apmērā un strādā pie 25 jaunām projektu idejām.

...

Next page

Piesakies iknedēļas jaunumiem