USD 0.93 btc 25562.00
facebook
twitter
instagram
linkedin
Žurnāls
Abonē žurnālu
Piesakies iknedēļas jaunumiem

Pierakstieties uz svarīgākajiem biznesa un tehnoloģiju materiāliem Latvijā

USD 0.93 btc 25562.00
Ziņas 16. Februāris 2023

Vai ir vērts ieguldīt laiku un naudu studijās maģistrantūrā?

Transporta un sakaru institūta (TSI) veiktā maģistra līmeņa studentu aptauja rāda, ka studējošie pēc augstskolas absolvēšanas cer ieņemt augstākus amatus un pelnīt vairāk, un viņu vēlmes piepildīsies. Gan Latvijas, gan ārvalstu pētījumi apliecina tendenci, ka investīcijas maģistra studijās atmaksājas. Vai ir pienācis laiks arī jums paaugstināt savu izglītības līmeni un uzlabot karjeras perspektīvas?

Transporta un sakaru institūta (TSI) veiktā maģistra līmeņa studentu aptauja rāda, ka studējošie pēc augstskolas absolvēšanas cer ieņemt augstākus amatus un pelnīt vairāk, un viņu vēlmes piepildīsies. Gan Latvijas, gan ārvalstu pētījumi apliecina tendenci, ka investīcijas maģistra studijās atmaksājas. Vai ir pienācis laiks arī jums paaugstināt savu izglītības līmeni un uzlabot karjeras perspektīvas?

Pagājušā gada nogalē TSI veica maģistra līmeņa studentu anonīmu aptauju, lai noskaidrotu, kāpēc mūsu studenti izvēlas studijas maģistrantūrā, kādas ir viņu viņu cerības saistībā ar maģistra grāda iegūšanu, kā arī svarīgākos ieguvumus, ko viņi izjūt jau studiju laikā. Aptaujas rezultāti rāda, ka galvenais iemesls ir iegūt diplomu, kas paaugstina speciālista statusu. Šo variantu izvēlējās absolūtais vairākums – 82 % respondentu. Iegūt jaunas zināšanas bija svarīgi vairāk nekā divām trešdaļām (70 %) aptaujāto (respondenti varēja izvēlēties vairākus atbilžu variantus). Vēl gandrīz trešdaļa (31 %) augstu vērtē iespēju iegūt noderīgus kontaktus.

 

Pēc absolvēšanas vairākums sagaida augstāku amatu (60 %) un ienākumu pieaugumu (53 %). Gandrīz puse (44 %) studentu cer pēc diploma saņemšanas nomainīt darbības jomu uz to, kas viņus vairāk aizrauj. Daļai aptaujāto cerības saistītas ar uzņēmējdarbību: 27 % vēlas sākt savu biznesu, 18 % – attīstīt savu biznesa projektu jaunā līmenī. Vairāki respondenti cer attīstīt akadēmisko karjeru un norāda, ka maģistra grāds ir nepieciešams, lai nākotnē iegūtu doktora grādu.

Pie atziņām par to, ko studenti jau ir ieguvuši studiju laikā, atgriezīsimies nedaudz vēlāk, bet tagad aplūkosim, ko dati liecina par maģistru ienākumiem un nodarbinātību.

 

Kas pelna par 121 % vairāk nekā vidēji Latvijā?

Pagājušajā gadā Vienlīdzīgu iespēju pētniecības fonds (The Foundation for Research on Equal Opportunity) publicēja liela pētījuma rezultātus, kas bija balstīts uz datiem par 14 tūkstošiem maģistra un doktora studiju programmām ASV. Vairākums studentu atzīmēja, ka augstākā līmeņa studijas izvēlas, lai attīstītu savu karjeru. Tātad TSI maģistranti šajā ziņā neatšķiras no saviem kolēģiem ASV. Pētījuma autori pieņēma ROI jeb investīciju ienesīguma rādītāju (return of invesment) kā visas dzīves ienākumu pieaugumu pēc grāda iegūšanas, atņemot no šīs summas studiju izmaksas. Diezgan šokējošs bija atklājums, ka 40 % maģistra grādu ASV vispār neatmaksājas. Pilnīgi citāda aina ir ar maģistra grādu datorzinātņu un inženierzinātņu jomās – tiem ROI pārsniedz vidēji pusmiljonu dolāru.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) šogad publicēja savu datu apkopojumu, no kura tika secināts, ka “augstāks iegūtās izglītības līmenis nozīmē augstāku nodarbinātību augstākas kvalifikācijas profesijās un augstākus ienākumus”. Ministrijas eksperti atzīmē, ka maģistrantūras un doktorantūras absolventi atšķirībā no pamatstudiju absolventiem, kas atrodas karjeras sākumā, parasti jau ir citā vecuma un karjeras posmā. Tomēr korelācija starp izglītības līmeni un ienākumu līmeni tika apstiprināta.

Pētījumā tika izskatīti arī Latvijas augstskolu sagatavoto maģistru ienākumi gadu pēc absolvēšanas. Izrādījās, ka TSI maģistrantūras absolventi ir otrajā vietā starp visām augstskolām (gan valsts, gan privātām) Latvijā pēc ienākuma līmeņa. Vidējais ienākumu līmenis valstī pētīšanas periodā bija 12 048 eiro gadā. Maģistru vidējais ienākumu līmenis kopumā tajā pašā periodā bija 18 696 eiro, tātad par 55 % augstāks nekā vidēji valstī. Savukārt TSI maģistri šajā periodā pelnīja vidēji 26 627 eiro – par 121% vairāk nekā vidējie ienākumi Latvijā. Gadu pēc absolvēšanas nodarbināti bija 96 % TSI maģistrantūras absolventu. Arī kopumā valstī šis radītājs maģistriem ir gana augsts – 91procents.

Latvijas pētījums atspoguļo to pašu tendenci par studiju jomas nozīmīgumu kā ASV pētījums – inženierzinātņu maģistri var nopelnīt ievērojami vairāk salīdzinājumā ar vidējo algu valstī.

Maģistri veido mazāk nekā trešdaļu – 27,8 % – no visu absolventu skaita Latvijā. “Mums ir pārāk daudz bakalaura grādu studentu un pārāk maz maģistrantūras un doktorantūras studentu. Tas ir ļoti būtisks aspekts Latvijas konkurētspējai Eiropas līmenī,” uzskata Igors Rodins, Deloitte partneris Centrāleiropā, TSI akadēmiskais padomnieks mākslīgā intelekta jomā un tā attīstības jautājumos, kā arī viens no stratēģiskajiem sadarbības partneriem TSI dubultā diploma maģistra studiju programmā Datorzinātnes: datu analītika un mākslīgais intelekts.

Vislielākais pieprasījums ir pēc speciālistiem ar maģistra grādu ir STEM jomās. IZM pētījuma autori atzīmē, ka ir vērojama absolventu struktūras neatbilstība darba tirgus prasībām, proti, sociālo zinātņu absolventu pārprodukcija un inženierzinātņu, dabaszinātņu un IT speciālistu sagatavošana nepietiekamā skaitā. Jāpiemin arī fakts, ka aizvien biežāk sociālo zinātņu absolventi pārkvalificējas un veido karjeru jomās, kur ir augstāks darbaspēku pieprasījums.

 

Ko piedāvā maģistra grāds?

Mūsdienās netrūkst iespēju papildus iegūt profesionālās zināšanas un iemaņas visdažādākajos kursos gan Latvijā, gan ārvalstīs, gan klātienē, gan tiešsaistē. Tas arī varētu būtiski ietekmēt jūsu karjeras vai biznesa attīstību. Kāpēc būtu jāizvēlas tieši maģistra studijas? “Runājot kritiski, kvalifikācijas paaugstināšanas kursi ir laba lieta, ja ir vēlme ātri apgūt praktiskas zināšanas un iegūt praktiskas iemaņas konkrētā jomā vai strādāt ar konkrētu programmatūru. Savukārt studijas maģistra līmenī nodrošina gan praktiskas iemaņas, gan nepieciešamo teorētisko bāzi, papildus attīsta arī kritisko domāšanu un nodrošina tīklošanas iespējas (networking) ar kursabiedriem caur kopēju darbību”, atbild TSI prorektors akadēmiskajā un zinātniskajā darbā profesors Mihails Savrasovs.

Vēl viena alternatīva maģistra grāda iegūšanai ir profesionālā pārkvalifikācija, kas sniedz iespēju apgūt jaunu profesiju, ja jau ir iegūta augstākā izglītību. Šo tendenci novērojusi arī TSI komanda. Dubultā diploma maģistra programmā Datorzinātnes: datu analītika un mākslīgais intelekts augstskola uzņem bez IT izglītības, nodrošinot studējošajiem intensīvu studiju kursu apguvi programmēšanā un datu bāzēs. Viens no variantiem, ko TSI piedāvā, ir papildu kursu apguve tiešsaistes mācību platformā Coursera, lai studējošajiem būtu iespēja veiksmīgi apgūt pamata studiju programmu.

TSI maģistrantūras studentu atbildes uz jautājumu, ko vērtīgu jūs jau ieguvāt maģistra studiju laikā, apliecina kopumā to pašu, par ko runā profesors Savrasovs. Bez jaunām zināšanām un iemaņām, kas jau ir palīdzējušas uzlabot ikdienas darbu, studenti augstu vērtē visu, kas saistīts ar komunikāciju. Vērtīga izrādījās saziņa, jauni kontakti un pieredzes apmaiņa ar kursabiedriem, ar kolēģiem no savas industrijas, ar pasniedzējiem (daudzi no viņiem ir praktiķi un ieņem vadošus amatus ievērojamos uzņēmumos), kā arī starpkultūru komunikācija, jo maģistrantūrā studē gan vietējie, gan ārvalstu studenti. Atbildēs, ko tika piedāvāts sniegt brīvā formā, studenti ir ierakstījuši procesu izpratni, labāku industrijas vides izpratni, interesantus laboratorijas darbus. Daži atzīmēja mācīšanās spēju pilnveidošanu kā viņiem vērtīgu lietu, jo “izaicinājumi un mācīšanās nekad neapstājas” un “zināšanas ir pastāvīgi jāuzlabo, jāizaicina un jāpaplašina, pretējā gadījumā tās sastingst”. Daži respondenti godīgi atzina, ka maģistra studijas lika viņiem trenēt pacietību un iemācīties sabalansēt studijas ar darbu un brīvo laiku.

“Tas, ko ieguvām diskutējot, ir neatsverami. To nevienā grāmatā nevari izlasīt, kāda ir reālā pieredze katram, strādājot dažādu tipu aviācijas uzņēmumos,” tīklošanas nozīmi uzsver Anda Sīviņa, TSI maģistra programmas Aviācijas vadība absolvente. Un lūk, ko par saviem ieguvumiem stāsta Aleksandra Karnakova, maģistra programmas Datorzinātnes absolvente, IT risinājumu tehnoloģiju arhitekte uzņēmumā Outokumpu Group Oyj (Helsinki, Somija): “Tikai divu gadu laikā ieguvu ļoti daudz, lai varētu veiksmīgi sākt starptautisku profesionālo karjeru, kā arī jūtos ārkārtīgi pārliecināta par savām spējām, konkurējot darba tirgū ārpus savas dzimtenes. Teorētisko zināšanu un darba pieredzes apvienojums palīdzējis man īstenot desmitiem datu migrācijas un programmēšanas projektu, piedalīties starptautisku programmu īstenošanā, strādājot ar vairāk nekā simts komandas biedriem visā pasaulē.”

Jāuzsver arī tas, ka dažās jomās un specialitātēs darba devēji dod priekšroku tieši kandidātiem, kas ieguvuši maģistra grādu, tātad šāds diploms viennozīmīgi padara jūs konkurētspējīgāku darba tirgū.

Dodieties pretī jaunām zināšanām, kontaktiem un perspektīvām! www.tsi.lv

...

Next page

Piesakies iknedēļas jaunumiem