USD 0.88 btc 45036.04
facebook
twitter
instagram
linkedin
Žurnāls
Abonē žurnālu
Piesakies iknedēļas jaunumiem

Pierakstieties uz svarīgākajiem biznesa un tehnoloģiju materiāliem Latvijā

USD 0.88 btc 45036.04
Ziņas 30. Aprīlis 2020

FKTK uzliek 647 tūkstošu eiro sodu “Citadele bankai” par pārkāpumiem NILLTPF jomā

Forbes

Baltic edition

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir piemērojusi “Citadele bankai” 647 tūkstošu eiro sodu par to, ka banka nebija nodrošinājusi savai darbībai un klientiem piemītošo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (NILLTPF) risku pārvaldīšanai pietiekamu atsevišķu iekšējās kontroles sistēmas komponenšu darbību, informē FKTK.

Piemēram, atsevišķos gadījumos nebija ieguvusi un dokumentējusi pamatojošu informāciju par klienta patieso labuma guvēju; atsevišķos gadījumos nebija pievērsusi pietiekamu uzmanību klientu veiktajiem sarežģītiem, savstarpēji saistītiem darījumiem un nebija ieguvusi klientu saimniecisko darbību pamatojošus dokumentus; atsevišķos gadījumos nebija nodrošinājusi savlaicīgu un kvalitatīvu klienta izpētes veikšanu un tās dokumentēšanu, kā arī nebija savlaicīgi lēmusi par darījuma attiecību ar klientu izbeigšanu, ja nav bijis iespējams veikt klienta padziļināto izpēti.

Tāpat abas organizācijas ir noslēgušas administratīvo līgumu par 2018. gadā FKTK veikto bankas darbības pārbaudi, abām pusēm vienojoties par nepieciešamo pasākumu veikšanu NILLTPF jomas tālākai pilnveidošanai.

FKTK, nosakot soda naudas apmēru, ņem vērā, to, ka līguma noslēgšanas brīdī Banka jau ir veikusi daļu no pasākumu plānā noteiktajiem pasākumiem, piemēram, “KYC* Kompetences centra” izveide, dokumentācijas un IT sistēmu turpmāka uzlabošana, papildu personāla piesaiste NILLTPFN jomā, kā arī ir uzsākusi pasākumus klientu bāzei piemītošā NILLTPF riska mazināšanai.

...

Next page

Piesakies iknedēļas jaunumiem