USD 0.94 btc 26408.00
facebook
twitter
instagram
linkedin
Žurnāls
Abonē žurnālu
Piesakies iknedēļas jaunumiem

Pierakstieties uz svarīgākajiem biznesa un tehnoloģiju materiāliem Latvijā

USD 0.94 btc 26408.00
Ziņas 17. Jūnijs 2020

“Sievietēm zinātnē” balvu saņem septiņas talantīgas Baltijas zinātnieces

Forbes

Baltic edition

Par savu ieguldījumu zinātnē 6 000 eiro balvu šogad saņem Dr.Chem. Iveta Pugajeva, Mg.Sc.Ing. Aiga Ivdre un Mg.Sc. Chem. Ivita Bite no Latvijas, Dr. Rima Budvītīte (Rima Budvytyte)  un Mg.Sc. Dominika Dapkute (Dominika Dapkute) no Lietuvas, kā arī Dr. Mārja Grosberga (Maarja Grossberg) un Mg.Sc. Lisandra Menēzisa (Lisandra Meneses) no Igaunijas.

“L`ORÉAL Baltic” “Sievietēm zinātnē” programma tiek īstenota sadarbībā ar Baltijas valstu zinātņu akadēmijām un UNESCO Nacionālajām komisijām. Programmas patronese ir Latvijas eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga.

Dr.chem. Iveta Pugajeva ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” vadošā zinātniece un Ķīmijas laboratorijas Hromatogrāfijas grupas vadītāja. Iveta balvu saņēmusi par darbu pie jaunas metodoloģijas izstrādes sabiedrības veselības novērtēšanai, pielietojot uz notekūdeņiem bāzētu epidemioloģijas pieeju. Šo inovatīvo pieeju izmanto, lai pētītu likumsakarības starp notekūdeņu ķīmisko sastāvu un dažādiem antropogēniem faktoriem, galvenokārt – iedzīvotāju uztura un alkohola lietošanas paradumiem un veselības stāvokli. Projektā iegūtie dati sniegs noderīgu un būtisku epidemioloģisko informāciju par Latvijas iedzīvotāju dzīvesveidu, uztura paradumiem, sabiedrības veselību un labklājību.

Iveta Pugajeva, foto: Jānis Deinats

Mg.Sc.Ing. Aiga Ivdre ir Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta Polimēru laboratorijas pētniece, kura šobrīd arī studē ķīmijas tehnoloģiju doktorantūrā Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē. Aiga Ivdre “Sievietēm zinātnē” programmas apbalvojumu saņem par pētījumu, kurā meklē iespējas izmantot kokrūpniecības blakusproduktu – koksnes putekļus no zirgu pakaišu un saplākšņa ražošanas – nanocelulozes iegūšanai, un tās pielietojumu kriogēnās izolācijas poliuretāna putuplastā. Mūsdienās ražošanas blakusproduktu izmantošanai ir liela nozīme, lai uzlabotu tehnoloģisko procesu, samazinātu ražošanas izmaksas un ieviestu tīrākas ražošanas principus.

Aiga Ivdre, foto: Jānis Deinats

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Optisko materiālu laboratorijas pētniecei un doktorantei materiālu fizikā Latvijas Universitātē Mg.Sc.Chem. Ivitai Bitei “Sievietēm zinātnē” balva piešķirta par pētījumu, kurā analizē dažādu ķīmisko sintēžu metožu ietekmi uz materiālu morfoloģiskajām un fizikālajām īpašībām, piemēram, pašvielas defektiem un optiskajām īpašībām. Strauji attīstoties tehnoloģijām pēdējās pāris desmitgadēs, pieprasījums pēc kvalitatīviem oksīdu nanomateriāliem, kas ražoti ar viegli pielāgojamām ražošanas metodēm, ir lielāks nekā jebkad agrāk.

Ivita Bite, foto: Jānis Deinats

Viļņas Universitātes Dzīvības zinātņu centra Bioķīmijas institūta Bioelektroķīmijas un biospektroskopijas nodaļas vecākā pētniece Dr. Rima Budvītīte (Rima Budvytyte)  godalgota ar “Sievietēm zinātnē” balvu, pateicoties darbam par mijiedarbības pētīšanu starp nepareizi salocītu proteīnu uzkrāšanos un fosfolipīdu membrānām, kas varētu palīdzēt cīņā ar neiroģeneratīvām slimībām. Savukārt Viļņas Universitātes doktorante, Nacionālā vēža institūta Biomedicīnas fizikas laboratorijas jaunākā pētniece Mg.Sc. Dominika Dapkute (Dominika Dapkute) apbalvota par pētījumu, kurā tiek pētīts mezenhimālo un vēža cilmes šūnu reakcija uz nanodaļiņām, meklējot jaunas iespējas šūnu terapijai onkoloģijā.

Tallinas Tehniskās universitātes Materiālu un vides tehnoloģijas departamenta Optoelektronisko materiālu fizikas laboratorijas vadītājai Dr. Mārjai Grosbergai (Maarja Grossberg) balva piešķirta par pētījumu, kas vērsts uz jaunu, ilgtspējīgu materiālu un tehnoloģiju izstrādi un izpēti saules enerģijai. Savukārt Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes Tehnoloģiju institūta Biodegvielu laboratorijas jaunākā pētniece un inženierzinātņu doktorante Mg.Sc. Lisandra Menēzisa (Lisandra Meneses) atzinību saņēmusi par darbu pie pētījuma par otrās paaudzes bioetanola ražošanu, izmantojot ilgtspējīgas aprites ekonomikas pieeju, kurai ir būtiska nozīme efektīvu biorafinēšanas platformu attīstībai Baltijas valstīs un pārejai uz bezatkritumu kultūru.

“Sievietēm zinātnē” programmas ietvaros balvas katru gadu tiek piešķirtas katras Baltijas valsts zinātniecei ar doktora grādu līdz 40 gadu vecumam par pētījuma veikšanu dzīvības, vides zinātņu, fizikas un inženierzinātnes jomā, kā arī pa vienai balvai Igaunijā un Lietuvā, bet divas balvas Latvijā – doktorantēm līdz 33 gadu vecumam. Papildus viena dalībniece no katras valsts tiek nominēta prestižajai, starptautiski atzītajai “L'Oréal-UNESCO For Women in Science International Rising Talents” programmai.

 

...

Next page

Piesakies iknedēļas jaunumiem