USD 0.86 btc 52561.52
facebook
twitter
instagram
linkedin
Žurnāls
Abonē žurnālu
Piesakies iknedēļas jaunumiem

Pierakstieties uz svarīgākajiem biznesa un tehnoloģiju materiāliem Latvijā

USD 0.86 btc 52561.52
Ziņas 03. Februāris 2020

Pašvaldībām darījumi, kas lielāki par 50 000 eiro, jāsaskaņo ar VARAM

Forbes

Baltic edition

Pašvaldībām šogad ir noteikts īpašs regulējums, kas nosaka, ka visi darījumi, kas lielāki par 50 000 eiro saistībā ar kustamo, nekustamo mantu vai kādiem citiem darījumiem, ir jāsaskaņo ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), līdz stājas spēkā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums.

Kā uzsvēra VARAM, lai novērstu situāciju, kurā pašvaldības uzņemas nepamatoti lielas finansiālās saistības brīdī, kamēr notiek administratīvi teritoriālās reformas process un vēl nav pieņemts likums par jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu, likumā “Par valsts budžetu 2020. gadam” 56. pantā ir noteikts regulējums pašvaldību darījumiem.

Likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 56. pants nosaka, ja pašvaldība ir saņēmusi VARAM pozitīvu atzinumu par šajā pantā minēto darījumu atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai, tai ir tiesības veikt aizņēmumu un sniegt galvojumus atbilstoši šā likuma 13. pantā noteiktajiem nosacījumiem. Tāpat pašvaldībai ir tiesības atsavināt pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 eiro un 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības.

...

Next page

Piesakies iknedēļas jaunumiem