USD 0.95 btc 26205.00
facebook
twitter
instagram
linkedin
Žurnāls
Abonē žurnālu
Piesakies iknedēļas jaunumiem

Pierakstieties uz svarīgākajiem biznesa un tehnoloģiju materiāliem Latvijā

USD 0.95 btc 26205.00
Ziņas 16. Janvāris 2023

Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša un LU vadība pārrunā nozares izaicinājumus un valdības rīcības plāna projektu

Forbes

Baltic edition

Iepazīstinot ar Valdības deklarācijā iekļautajiem uzdevumiem un rīcības plāna projektu ministre aicināja līdz mēneša beigām iesniegt komentārus un priekšlikumus, lai kopīgiem spēkiem realizētu plānā ietvertās aktivitātes.

Diskusijā par izaicinājumiem zinātnes un pētniecības kontekstā Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša uzsvēra: “Mūsu kopīgs uzdevums ir – augstākās izglītības sistēmā panākt būtisko izglītības kvalitātes un starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanu. Savukārt nozares aktuālākie jautājumi ir studentu atbiruma mazināšana un nepieciešamā pedagogu skaita nodrošināšana Latvijas izglītības sistēmā.”

Savukārt LU Padomes priekšsēdētājs Ivars Kalviņš un LU rektors Indriķis Muižnieks norādīja uz nepieciešamību paaugstināt gan studiju, gan zinātnes bāzes finansējumu, lai Latvijas augstākā izglītība nezaudētu konkurētspēju un ne tikai saglabātu, bet arī arvien uzlabotu izglītības un zinātnes kvalitāti. Lai to nodrošinātu, nepieciešams paplašināt vadošā akadēmiskā personāla loku Latvijas augstākajā izglītībā un zinātnē, piesaistot un motivējot izcilus zinātniekus efektīvam darbam universitātēs. Ilglaicīgas nodarbinātības (tenūras) sistēma sekmīgi darbojas citās Eiropas valstīs. Pārrunātais jaunais akadēmiskā personāla karjeras modelis raisīja spraigas diskusijas, it īpaši par personāla atlases kritērijiem un darba uzdevumiem.

Iepazīstinot ministri ar LU Akadēmiskā centra attīstību, prof. Andrejs Ērglis uzsvēra, ka starptautiski konkurētspējīga universitāte nav iedomājama bez sporta infrastruktūras. Eiropas Investīciju bankas vērtējumā LU finanšu kapacitāte ir pietiekoša, lai realizētu Akadēmiskā centra attīstības III posma projektus, tai skaitā sporta halli.

Tikšanās laikā LU aktualizēja arī jautājumus par zinātnisko institūciju iesaisti civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas modernizācijā Latvijā, LU Akadēmiskās bibliotēkas tālākās darbības perspektīvu, gatavojoties tās 500 gadu izveides gadadienai, LU Nekustamo īpašumu attīstības plāna virzību Ministru kabinetā un citus aktuālus jautājumus, kuru risināšanā nepieciešama sadarbība ar IZM.

...

Next page

Piesakies iknedēļas jaunumiem