USD 0.95 btc 26345.00
facebook
twitter
instagram
linkedin
Žurnāls
Abonē žurnālu
Piesakies iknedēļas jaunumiem

Pierakstieties uz svarīgākajiem biznesa un tehnoloģiju materiāliem Latvijā

USD 0.95 btc 26345.00
Ziņas 17. Marts 2020

Latvijas Banka: Covid-19 ietekme uz Latvijas tautsaimniecību būs būtiska

Forbes

Baltic edition

Pašlaik precīzu vērtējumu par koronavīrusa Covid-19 ietekmi uz globālo un Latvijas tautsaimniecību izteikt ir priekšlaicīgi. Vienlaikus jau ir skaidrs, ka šī ietekme būs būtiska, centrālās bankas uzturētajā vietnē “makroekonomika.lv” raksta Latvijas Banka.

Jau šobrīd vērojama nozīmīga lejupvērsta ietekme uz vairāku nozaru darbību, un tā rezultātā būs nepieciešama aktīva politikas veidotāju iesaistīšanās ar atbalsta pasākumiem, paredz centrālajā bankā. Iespējamās ekonomiskās ietekmes mērogs lielā mērā būs atkarīgs no vīrusa izplatības plašuma un ilguma.

Saskaņā ar OECD aplēsēm, vīrusa ietekme šogad var samazināt ekonomikas izaugsmi Eiropas valstīs par aptuveni 0.2 līdz 1.3 procentu punktiem.

Lai gan vīrusa izplatība Latvijā pašlaik ir zemāka nekā vairākās citās Eiropas valstīs, atsevišķas tautsaimniecības nozares jau šobrīd saskaras ar tā radītajām ekonomiskajām sekām. Piemēram, tūrisma un viesmīlības nozare, aviotransports.

Turklāt vīrusa izplatības ierobežojošie pasākumi arī turpmāk sašaurinās tautsaimniecības aktivitāti, norāda Latvijas Bankā.

Svarīgi nodrošināt, lai uzņēmumu naudas plūsmas vājināšanās neizraisītu masveida darbinieku atlaišanu, līgumu laušanu un uzņēmumu maksātnespējas krasu pieaugumu, kā arī neradītu kredītu plūsmas pārrāvumus caur banku aktīvu kvalitātes pasliktināšanos un kredītu maksājumu kavējumiem.

“Ņemot vērā to, ka vīrusa izplatību un tās ietekmi uz tautsaimniecību nav iespējams precīzi prognozēt, ir nepieciešama valsts institūciju cieša sadarbība ar nozaru asociācijām un uzņēmumiem, lai operatīvi sekotu līdzi situācijas attīstībai un laikus identificētu nozares un uzņēmumus, kurus vīrusa radītās sekas ietekmē visvairāk, lai tiem sniegtu savlaicīgu un mērķētu atbalstu. Šajā kontekstā ir svarīga Eiropas Komisijas plānotā valsts atbalsta nosacījumu atvieglošana, kas palīdzētu Eiropas Savienības valstu valdībām cīņā ar vīrusa radītajām sekām tautsaimniecībai,” norāda centrālā banka.

Atbalsta pasākumi jāvērš uz vīrusa ierobežošanas radīto blakņu tautsaimniecībai atvieglošanu.

Bankā norāda, ka sākotnējais atbalsta pasākumu kopums varētu iekļaut nodokļu nomaksas termiņu pagarinājumu, nodokļu atmaksu un citu valsts maksājumu uzņēmumiem veikšanu paātrinātā kārtībā, īslaicīgus ierobežojumus lauzt īres un citus līgumus, kādai no līgumslēdzēju pusēm nonākot likviditātes grūtībās, banku kredītu pamatsummas atmaksas termiņa īslaicīgu atlikšanu, līgumsodu aprēķina iesaldēšanu un iespēju uzkrāt (atlikt) procentu maksājumus uz noteiktu laiku, kā arī atbalstu uzņēmumu darbiniekiem.

Attiecībā uz Covid-19 ietekmi uz globālo ekonomiku centrālajā bankā skaidro, ka kopumā tā būs atkarīga no tā, cik sekmīgi izdosies ierobežot koronavīrusa izplatību. Pagaidām ar šo uzdevumu nav sekmējies ļoti labi, līdz ar to vērojama ne tikai nozīmīga negatīvā ietekme uz atsevišķām globālajām nozarēm, bet arī pastiprinās globālās recesijas riski.

...

Next page

Piesakies iknedēļas jaunumiem