USD 0.82 btc 32960.74
facebook
twitter
instagram
linkedin
Žurnāls
Abonē žurnālu
Piesakies iknedēļas jaunumiem

Pierakstieties uz svarīgākajiem biznesa un tehnoloģiju materiāliem Latvijā

USD 0.82 btc 32960.74
Ziņas 31. Maijs 2021

Krīzes gadā Clean R liek pamatus ilgtspējīgai izaugsmei

Forbes

Baltic edition

Neskatoties uz satricinājumiem Latvijas ekonomikā un nenoteiktību, kas valdīja gandrīz visa 2020. gada garumā, vides pakalpojumu uzņēmums Clean R pērn ir saglabājis apgrozījumu teju 2019. gada līmenī.

2020. gadā ir īstenoti vai uzsākti vairāki uzņēmuma ilgtspējīgai darbībai un tautsaimniecībai nozīmīgi projekti – atklāts būvniecības atkritumu šķirošanas centrs “Nomales” Stopiņu novadā, sākta bioloģisko atkritumu dalīta vākšana no daudzdzīvokļu namiem un klientu apkalpošanas pārnešana uz virtuālo vidi.

Clean R apgrozījums 2020. gadā ir 41 miljons eiro. Tas ir par 6% mazāks nekā 2019. gadā, kamēr peļņa pērn sasniegusi 4,4 miljonus eiro. Uzņēmums finanšu un peļņas rādītāju nostabilizēšanu saista ar būtiskām strukturālām izmaiņām, biznesa diversificēšanu, plašāk aptverot vides pakalpojumu segmentu, un efektīvāku izmaksu struktūru. Valsts realizētā politika cīņā ar tā saucamās “pelēkās zonas spēlētājiem”, Clean R sadarbība ar Valsts ieņēmumu dienestu un Valsts vides dienestu, ir ļāvusi uzņēmumam uzlabot darbības rezultātus attiecīgajos segmentos.

Pērn, atklājot būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes centru “Nomales” un pievienojoties Sadarbības memorandam par efektīvāku aprites ekonomikas principu īstenošanu būvniecības nozarē, Clean R stiprināja savas pozīcijas būvniecības un demontāžas atkritumu apsaimniekošanas segmentā. Tajā saskaņā ar aprites ekonomikas principiem un vadlīnijām Clean R nodrošina pilna spektra pakalpojumus no objekta demontāžas un demontēto materiālu izvešanas līdz būvniecības atkritumu šķirošanai un sagatavošanai tālākai pārstrādei jaunos materiālos.

Covid-19 pandēmijas ietekmē 2020. gadā telpu uzkopšanā valdīja liela nenoteiktība. Sīvo konkurenci pastiprināja “pelēko” uzņēmumu īpatsvars un valstī noteiktais darba samaksas pieaugums. Tas būtiski ietekmēja nozares un tās uzņēmumu rentabilitāti. Neskatoties uz sarežģīto situāciju, “Clean R” saglabāja vadošo pozīciju telpu uzkopšanas pakalpojumu jomā, pārliecinoši nodrošinot arī aktualitāti guvušo dezinfekcijas pakalpojumu klāstu.

2020. gada nogalē veikta kvalitātes, vides pārvaldības, energoefektivitātes, arodveselības un darba drošības vadības sistēmu pārsertifikācija, lai sekmētu iespēju pastāvīgi uzlabot Clean R darbības procesus un nodrošināt klientus ar kvalitatīviem, energoefektīviem, drošiem un videi draudzīgiem pakalpojumiem. Turpināta Clean R autoparka modernizācija, iegādājoties jaunas atkritumu vedēju automašīnas. Rūpējoties par apkārtējo vidi un telpu mikroklimatu, 2020. gadā veikta biroja ēkas jumta siltināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti.

2020.gadā Clean R piedalījās “Ilgtspējas indeksā”, kur 100 dažādu Latvijas nozaru pārstāvju konkurencē ieguva zelta kategorijas nomināciju. “Ilgtspējas indekss” ir stratēģisks vadības instruments, kura ietvaros pēc starptautiski atzītas metodoloģijas tiek vērtēti organizāciju risku un procesu vadības principi.

Clean R nodarbina vairāk nekā 1 300 strādājošo un sniedz plašāko vides pakalpojumu klāstu vairāk nekā 50 000 klientu visā Latvijā. Klientiem tiek piedāvāti 40 pakalpojumi atkritumu apsaimniekošanas, īpašumu uzturēšanas, telpu un ēkām piegulošo teritoriju uzkopšanas un labiekārtošanas jomā, kā arī ceļu un koplietošanas teritoriju tīrīšana.

...

Next page

Piesakies iknedēļas jaunumiem