USD 0.93 btc 24991.00
facebook
twitter
instagram
linkedin
Žurnāls
Abonē žurnālu
Piesakies iknedēļas jaunumiem

Pierakstieties uz svarīgākajiem biznesa un tehnoloģiju materiāliem Latvijā

USD 0.93 btc 24991.00
Viedokļi 07. Oktobris 2021

Cik pamatoti ir gaidīt vienradžus pirms staltbriežiem?

Laura Očagova

LIAA Biznesa inkubatoru departamenta direktore

Pasaulē ir daudz piemēru, kā stimulēt uzņēmējdarbības attīstību, veidojot dažādas jauno uzņēmēju kopienas: biznesa inkubatori, akseleratori, biznesa enģeļu tīkli, jaunuzņēmumu ekosistēmas un citi modeļi.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) veidotajā biznesa inkubatoru programmā ir apkopota labākā prakse no Kanādas, ASV, Izraēlas, Igaunijas un citām valstīm. Izveidota platforma, kurā uzņēmējiem ir iespēja ne tikai saņemt grantus, bet arī, savstarpēji mijiedarbojoties, mācīties no kopienas uzņēmēju un mentoru pieredzes, tādā veidā paaugstinot sava biznesa vērtību. Inkubatoru programma ir bijusi veiksmīga, un lielākā daļa līdzekļu no kopējā 28 miljonu eiro budžeta ir apgūta. Programmas nākotne ir atkarīga no tā, vai izdosies piesaistīt papildu finansējumu. Šā iemesla dēļ no 1. līdz 13. septembrim jaunos dalībniekus uzņemsim tikai sešu mēnešu pirmsinkubācijas programmā.

Inkubatoru uzņēmumu apgrozījums sasniedzis 126 miljonus eiro

Latvijas izraudzītais biznesa inkubatoru modelis ietver gan klasisku universitāšu inkubatoru, gan akseleratoru programmu pieeju, jo no katra dalībnieka tiek prasīts konkrēts rezultāts ierobežotā laika posmā. Tas tiek darīts tādēļ, lai uzņēmumiem, kas iziet pilnu inkubācijas ciklu, veidotos pozitīvs ieradums tiekties uz arvien jauniem mērķiem. Lai Latvijas uzņēmumiem nodrošinātu iespējami labāko pasaules pieredzi, esam iestājušies Stokholmā bāzētajā starptautiskajā biznesa inkubatoru tīklā UBI Global, pēc starptautiskiem standartiem izstrādājuši uzņēmēju augsti novērtēto pirmsinkubācijas programmu, kā arī radījuši jaunu un ambiciozu uzņēmēju kopienu. Pēdējo četru gadu laikā LIAA biznesa inkubatoros pakalpojumus saņēmuši trīs tūkstoši uzņēmumu, kas bijuši dažādās attīstības stadijās un kuru  apgrozījums kopā pašlaik ir vairāk nekā 126 miljoni eiro.

Nodokļu ieņēmumi pārsniedz ieguldījumus

Jebkurš bizness ir saistīts ar riska elementiem. Pēc ekonomistu aplēsēm, aptuveni 90 % jaunuzņēmumu cieš neveiksmi pirmajos trīs darbības gados. Uzņēmumiem mēģinām radīt pārliecību, ka no neveiksmes nav jābaidās, jo tā ir normāla biznesa sastāvdaļa. Pat vislabākās idejas un lieliskākās komandas reizēm cieš neveiksmi kaut vai tāpēc, ka idejai nebija īstais laiks vai tika izvēlēta nepareiza biznesa stratēģija. Daudz ko ietekmē arī tirgus svārstības, izmaiņas likumdošanā, pieredzes trūkums un citi faktori.

No 839 uzņēmumiem, kas iesaistījušies LIAA biznesa inkubatoru inkubācijas programmā, līdz šim likvidēti tikai divi procenti, bet vērā ņemamu izaugsmi uzrādījuši 60 % uzņēmumu. Tas ir krietni labāks rādītājs nekā uzņēmumiem, kas nav iesaistījušies programmā. Inkubatoru programma tika sākta 2017. gada sākumā un turpināsies līdz 2022. gada vidum, bet, ja izdosies piesaistīt papildu finansējumu, darbības periods tiks pagarināts līdz 2023. gada beigām, kā tas bija sākotnēji plānots. Tam papildus būtu nepieciešami septiņi miljoni eiro.

Kopējais līdz šim apstiprinātais programmas finansējums ir 28 miljoni eiro, piedāvājot divas, atbalsta programmas – pirmsinkubācija un inkubācija. Pirmsinkubācijas programma ir paredzēta biznesa idejām pašā to sākumstadijā un ietver augsta līmeņa apmācību programmu, kā arī iespēju kļūt par daļu no inkubatoru uzņēmumu kopienas. Savukārt inkubācijas programma paredz 50 % līdzfinansējumu dažādu pakalpojumu apmaksai un iekārtu iegādei un 30 % līdzfinansējumu izejmateriālu iegādei. Patlaban pakalpojumi tiek sniegti 11 reģionālajos biznesa inkubatoros, sešās inkubatoru atbalsta vienībās un Radošo industriju inkubatorā Rīgā. Līdz 2020. gada beigām ieguldījumi inkubatoru uzņēmumos sasniedza 15 miljonus eiro, bet nodokļos šie uzņēmumi bija samaksājuši 16,4 miljonus eiro. Jāuzsver, ka LIAA sniedz atbalstu uzņēmumiem, neprasot par to kapitāldaļas, un šāds princips tiks saglabāts arī nākotnē.

 Varam būt gandarīti, ka Covid-19 pandēmija nav būtiski ietekmējusi LIAA biznesa inkubatorus un gandrīz visi uzņēmumi turpina savu izaugsmi. Šogad ir būtiski palielinājies uzņēmumu pieprasīto grantu apjoms, tādēļ prognozējam, ka augs arī uzņēmumu kopējā eksporta vērtība. Pēc 2020. gada datiem, 53 % no inkubatoru uzņēmumu apgrozījuma veidoja eksports.

Inkubatori bagātina biznesa vidi reģionos

LIAA biznesa inkubatori vai atbalsta vienības ir visās lielākajās Latvijas pilsētās, mums ir izveidojusies lieliska sadarbība ar pašvaldībām un vietējiem uzņēmējdarbības atbalsta centriem. Pēc mūsu ierosinājuma teju visas pašvaldības, kurās atrodas inkubatori, ir izveidojušas savus grantu konkursus vietējo uzņēmēju atbalstam. Inkubatori bieži vien kļūst par sava veida pašvaldību vizītkarti, kur atvest delegācijas vai organizēt ar uzņēmējdarbību saistītus pasākumus. Tomēr lielākā daļa pašvaldību varētu darīt vairāk, lai radītu vidi, kurā var attīstīties jaunas un perspektīvas uzņēmēju idejas. Bieži vien LIAA un pašvaldību izpratne par to, kādi uzņēmumi būtu jāatbalsta, atšķiras. Mēs vērtējam biznesa attīstības iespējas un eksporta potenciālu, bet daļa pašvaldību primāri raugās uz konkrētām darba vietām šeit un tagad.

 Labs piemērs ir Ventspils pašvaldība, kas sadarbībā ar Ventspils Augstskolu ir izveidojusi prototipēšanas centru. Tas ir klasisks veids, kā labas idejas izcelt no garāžām. Ja nebūtu šāda centra, visticamāk, nebūtu arī uzņēmuma Azeron, kura īpašnieks šajā centrā sākotnēji strādāja pie datorspēļu aprīkojuma savām vajadzībām. Iestājoties inkubatorā, uzņēmums nepilnu divu gadu laikā sasniedza divu miljonu eiro apgrozījumu un tagad savu produkciju eksportē uz 90 pasaules valstīm. Lai sniegtu pašvaldībām lielākas iespējas līdzdarboties vietējās ekonomikas attīstībā, esam gatavi nodot pašvaldībām inkubatoros noslīpēto pirmsinkubācijas programmu. Šo ieceri jau esam pārrunājuši ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

Iesaistās arī ārvalstīs dzīvojošie

Pandēmijas laikā īpašā kampaņā uzrunājām tos diasporas pārstāvjus, kuri vēlas attīstīt savu uzņēmējdarbību Latvijā. Inkubatoros tika uzņemti 74 dalībnieki, kuru pamata dzīvesvieta nav Latvija. Viņu vidū ir gan tautieši, kas plāno atgriezties Latvijā un vēlas veidot paši savu uzņēmējdarbību, gan valstspiederīgie, kuri vēlas eksportēt uz Latviju. Pēc dažādām aplēsēm, ārpus valsts dzīvo līdz pat 500 tūkstošiem ar Latviju saistītu cilvēku. Daļa no viņiem uztur regulāru saikni ar Latviju. Iespēja iesaistīties biznesa inkubatorā attālināti ir nozīmīgs solis pretim tam, lai cilvēki izveidotu ekonomisko saiti un pārceltos atpakaļ uz dzīvi šeit. Šī iecere izradījās ļoti veiksmīga, jo arī pārējie inkubatoru kopienas dalībnieki varēja iegūt jaunu pieredzi un ārvalstīs dzīvojošo tautiešu kontaktus vietējās uzņēmēju kopienās. Skaitliskā izteiksmē šo iniciatīvu ir grūti novērtēt, jo pievienotā vērtība veidosies pakāpeniski, bet atsauksmes, publicitāte diasporas medijos un sociālajos tīklos ir izteikti pozitīva. Tādēļ, plānojot turpmākās aktivitātes, vēlamies šo sadarbību ar Latvijas diasporas pārstāvjiem turpināt.

Stafeti turpinās tehnoloģiju un radošo industriju inkubatori

Inkubatoru programma turpināsies arī nākamajā ES budžeta plānošanas periodā. Saskaņā ar patlaban sagatavoto plānu no 2024. gada Latvijas reģionos un Rīgā tiks veidoti tehnoloģiju un radošo industriju inkubatori. Jau tagad aptuveni 30 % no visiem inkubatoros uzņemtajiem uzņēmumiem pārstāv tādas viedās specializācijas kā informācijas tehnoloģijas, bioekonomiku, fotoniku, biomedicīnu un viedo enerģētiku. Tās ir nozares, uz kurām tiek balstīta Latvijas ekonomikas reindustrializācija, tāpēc arī inkubatoros prioritāri turpmāk tiks uzņemti tieši viedo specializāciju uzņēmumi.

Inkubatoru darbā vēl ciešāk iesaistīsim pašvaldības, domājot par produktu prototipēšanas centru izveidi un cita veida atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai to teritorijā. Savukārt Radošo industriju inkubators darbosies Rīgā ar vairākām filiālēm reģionos, priekšroku dodot tām pašvaldībām, kuras būs gatavas aktīvi līdzdarboties.

...

Next page

Piesakies iknedēļas jaunumiem