USD 0.93 btc 25007.00
facebook
twitter
instagram
linkedin
Žurnāls
Abonē žurnālu
Piesakies iknedēļas jaunumiem

Pierakstieties uz svarīgākajiem biznesa un tehnoloģiju materiāliem Latvijā

USD 0.93 btc 25007.00
Viedokļi 17. Februāris 2020

Darba tirgus līdz galam nenovērtētā iespēja – #womenpower

Valērija Lieģe

"Oaklins" partnere Latvijā un "Oaklins" globālās izpildkomitejas pārstāve

Vai bez lielas apdomāšanās varat nosaukt vienu jomu, kurā, pēc Pasaules Bankas atzinuma, Latvija ir viena no progresīvākajām valstīm pasaulē?

Mēs esam to sešu valstu vidū, kurās sasniegta vīriešu un sieviešu vienlīdzība. Vidēji pasaulē sievietēm ir tikai trīs ceturtdaļas no vīriešu tiesībām, un tas viņas ierobežo darba meklējumos, savas uzņēmējdarbības uzsākšanā, ekonomisku lēmumu pieņemšanā. Tomēr mūsu kultūra vēsturiski veidojusies kā pietiekami atvērta sievietēm-līderēm, un tas ir viens no aspektiem, kas Latvijas darba tirgum tuvākajos gados salīdzinoši vieglāk ļaus pārvarēt gaidāmos izaicinājumus.

Vidējā sieviešu proporcija vadošos amatos dažādās organizācijās pasaulē ir ap 30 %, tomēr ir arī izteikti “maskulīnas” nozares. Piemēram, investīciju bankās tikai 5 % vadošo amatu ieņem sievietes. “McKinsey & Company” pētījums rāda diezgan satraucošu ainu – 65 % finanšu jomā studējošo uzskata, ka šis nav tas sektors, kurā valdītu dzimumu vienlīdzība. Turklāt tikai trešā daļa finanšu jomas studentu darbu investīciju banku jomā uzskata par tādu, kas ir sociāli atbildīgs, nodrošina cieņpilnu darba vidi un darba/ ārpusdarba dzīves līdzsvaru.

Kā vienai no retajām sievietēm investīciju banku nozarē man ir savi novērojumi par šo tēmu, un ar tiem es gribētu dalīties.

Nākamo desmit gadu laikā globālajā finanšu tirgū trūks ap 40 miljoniem augsti kvalificētu darbinieku, un tieši sieviešu pilnvērtīga iesaistīšanās darba tirgū būtu iespēja šo trūkumu kompensēt. Papildus tam, kā rāda pētījumi, sieviešu pārstāvniecība uzņēmumu vadības komandās nodrošina ne tikai labākus izaugsmes rādītājus (par 15 % labāk nekā vidēji nozarē), bet arī sabalansētāku lēmumu pieņemšanas procesu. Deviņi no desmit klientiem norāda, ka finanšu konsultantu komandas sastāvā vēlas redzēt sievietes, jo tic, ka tas nodrošina labāku komandas darbu un rezultātu.

Tomēr tajā pašā laikā tieši sievietes biežāk “iesprūst” zemākā līmeņa amatos un nespēj attīstīt karjeru tādā pašā izaugsmes tempā kā vīrieši, jo visai bieži uzņemas galvenās rūpes par ģimenes dzīvi un bērniem. Jo augstāks vadības līmenis, jo mazāk tajā sieviešu. Vidējā vadības līmenī vīriešu skaits jau ievērojami pārsniedz sieviešu, bet augstākā līmeņa vadības amatiem ir teju neiespējami atrast kandidātes – sievietes.

Protams, investīciju banku industrijai ir jāmainās un jānodrošina tāda darba vide un kultūra, kas ļautu sievietēm nevis upurēt ārpusdarba dzīvi par labu karjeras izaugsmei vai atteikties no karjeras veidošanas pavisam, bet gan panākt veselīgu balansu starp abām jomām.

Tomēr jāapzinās, ka karjeras izaugsme ir pašu sieviešu rokās. To nenosaka tikai ierobežojoši apstākļi, bet gan pašu gribēšana un varēšana strādāt ar sevi, attīstīt savas prasmes un zināšanas, veltīt laiku tam, ko darām. Tas prasa drosmi arī atzīt, ka ir ērti vainot ārējos apstākļus un pieņemt, ka pēc ilgstošas izstāšanās no darba tirgus, piemēram, lai pievērstos bērnu audzināšanai, mūsu izaugsmes iespējas ir ierobežotas. Tomēr vajag arī godīgi atbildēt uz jautājumu – vai pati esmu darījusi visu, lai savu konkurētspēju saglabātu?

Taujāta par galveno, kas nepieciešams, lai attīstītu veiksmīgu karjeru, Džanki Lalani Gandi (Janki Lalani Gandhi), finanšu nozares superzvaigzne, norādījusi – ikvienai sievietei, kura vēlas izveidot veiksmīgu karjeru finanšu jomā, būtiskākā rakstura iezīme, kas jāizkopj, ir izturība. Vēl kā svarīgākos pieturpunktus, lai gūtu panākumus, viņa minējusi patiesu mīlestību uz savu darbu, gatavību veltīt tam laiku un uzmanību, kā arī nekoncentrēties uz atalgojumu kā galveno motivāciju. “Panākumi – tā nav vis nauda, bet gan iespēja kļūt par to, par ko vēlamies,” uzsvērusi Gandi. Tā ir universāla ceļa karte ikvienam, kurš vēlas neapstāties savā karjeras izaugsmē.

Ir skaidrs, ka sievietes (tāpat kā vīrieši) vadošos amatos nenonāk tikai sava dzimuma dēļ. Ja tiešām vēlaties izveidot veiksmīgu karjeru (un šeit runa nav tikai par finanšu nozari), būtu nedaudz naivi pasīvi gaidīt brīdi, kad korporatīvā vide kļūs atvērtāka un atbalstošāka sieviešu izaugsmes iespējām, un neko neieguldīt no sevis. Ir jāapzinās – ja vēlos gūt panākumus, pūles galvenokārt jāpieliek man pašai. Un, jā, brīžiem to var īstenot tikai uz ģimenes vai sava tābrīža komforta robežu rēķina.

Kā trāpīgi novērojusi Kārena Penija (Karen Penney), “Western Union” Lielbritānijas maksājumu produktu viceprezidente un finanšu industrijā augstu novērtēta profesionāle, sieviešu galvenais trūkums izšķirīgos brīžos ir nespēja sevi “pagrūst” uz priekšu un uzņemties izaicinājumus, par kuriem neesam drošas, ka varēsim tos īstenot. Vēlme gūt panākumus un pārliecība par sevi ir nozīmīgas komponentes karjeras izaugsmes ceļā, daudz svarīgākas par to, vai tiešām “to visu”, kas nepieciešams, piemēram, jaunam karjeras pakāpienam, jau šobrīd zinām un protam. Nebaidīties pateikt “jā, es to varu” jau ir liels solis uz priekšu.

Tātad, lai panāktu lielāku sieviešu īpatsvaru vadošos amatos, vispirms ir svarīgi, lai darbavietās vispār būtu vairāk ambiciozu sieviešu, kas spētu apvienot darba un privātās dzīves izaicinājumus. Savukārt uzņēmumiem ir jānodrošina pretimnākoša attieksme attiecībā uz dažādiem darba modeļiem (iespēja strādāt uz projektu bāzes, attālinātā darba iespējas), caurspīdība attiecībā uz vienlīdzīgām izaugsmes iespējām, organizācijas kultūra, kas vērsta uz to, cik rezultatīvi katrs strādā, nevis uz to, cik laika pavada birojā, un atvērtība jauniem, alternatīviem darba vides modeļiem. Tas prasa lielu uzticēšanos no darba devēju puses, tomēr ieguvumi, ko iespējams sasniegt, ir visai kārdinoši.

...

Next page

Piesakies iknedēļas jaunumiem