USD 0.95 btc 26269.00
facebook
twitter
instagram
linkedin
Žurnāls
Abonē žurnālu
Piesakies iknedēļas jaunumiem

Pierakstieties uz svarīgākajiem biznesa un tehnoloģiju materiāliem Latvijā

USD 0.95 btc 26269.00
Viedokļi 28. Septembris 2022

Uzņēmuma iegāde kā risku mazināšanas veids

Valērija Lieģe

"Oaklins" partnere Latvijā un "Oaklins" globālās izpildkomitejas pārstāve

Par neskaidrību un pārmaiņu laikiem mēdz teikt, ka tie vienlaikus ir arī lielu iespēju laiki. Iespēju loku šādos apstākļos būtiski paplašina spēja racionāli novērtēt situāciju un prognozēt dažus ticamākos attīstības scenārijus, neapmaldoties milzīgajā informācijas un pieņēmumu gūzmā. Uzņēmumu konkurētspējas stiprināšanas kontekstā šis laiks ir piemērots tam, lai gatavotos nākamajam ekonomikas attīstības ciklam, un tas nozīmē risku diversifikāciju un darbības paplašināšanu.

Viens no ceļiem, kā to praktiski īstenot, ir uzņēmumu iegāde. Un Latvijas uzņēmēji ir sākuši to saprast – kopš vadu uzņēmumu iegādes un apvienošanās (M&A) konsultāciju biznesu, pirmo reizi saskaros ar tik izteiktu vietējo uzņēmumu vēlmi iegādāties biznesus ārvalstīs.

Uzņēmuma iegāde palīdz sadalīt jeb diversificēt uzņēmuma ienākumus, izveidojot lielāku klientu bāzi un samazinot atkarību no dažiem lieliem klientiem, kā arī palielinot pakalpojumu un produktu klāstu. Iegādājoties uzņēmumu, parādās iespēja uzlabot efektivitāti – fiksētās izmaksas var samazināt, apvienojot virkni t. s. biznesa atbalsta funkciju, kas rada labāku peļņas maržu. Turklāt darbības mērogs ir nopietns arguments pārrunās ar piegādātājiem, klientiem, bankām, jo tas nostabilizē uzņēmuma finanšu situāciju. Konkurētspēju uzlabo arī tas, ka ārvalstu uzņēmuma iegāde samazina atkarību no vienas konkrētas valsts riskiem (ne tikai kara un konfliktu situācijas, bet arī tiesiskās vides riski, ekonomikas attīstība, konkurence konkrētajā tirgū u. c.). Iegādes un apvienošanās ir veids, kā uzņēmums kļūst stabilāks un konkurētspējīgāks, turklāt tiešo konkurentu iegāde mazina konkurenci savos tirgos un palīdz noturēt stabilāku tirgus daļu.

 

Latvijas uzņēmumi M&A tirgū – šoreiz pircēju lomā

Runājot par Latvijas uzņēmumiem – citu kompāniju pircējiem, jāatzīst, ka jau kopš pagājušā gada ir jūtama izteikta interese par ieguldījumiem līdzīga profila vai konkurējošos biznesos ārvalstīs. Šogad līdz līguma noslēgšanai esam sekmīgi novadījuši jau divus šādus iegādes darījumus, kur pircējs ir Latvijas kompānija. Viens saistīts ar maksājumu apstrādes biznesu, otrs ar tiešsaistes spēļu biznesu. Mērķa kompānijas atrodas Portugālē un Kiprā, bet vēl virknē Rietumeiropas valstu mūsu Oaklins globālās komandas kolēģi veic vairāku uzņēmumu atlasi potenciālajiem pircējiem no Latvijas.

 

Kāpēc tagad?

Kāpēc šis brīdis ir piemērots uzņēmuma iegādei? Pirmkārt, ģeopolitisku risku dēļ – ir labi, ka daļa biznesa atrodas tālāk no konflikta un karadarbības zonām. Lai arī mēs apzināmies, ka kā NATO dalībvalsts apdraudēti tiešā veidā neesam, sadarbības partneru un klientu acīs labāk izskatās kompānijas, kas ir nodrošinājušās pret ģeopolitiskiem riskiem un attīsta biznesu arī kādā no Rietumeiropas valstīm vai citviet. Investīcijas citos uzņēmumos liecina par veselīgu tālredzību.

Otrkārt, salīdzinot Latviju ar valstīm ārpus Eiropas ekonomiskās zonas, mēs joprojām dzīvojam salīdzinoši zemāku procentu likmju pasaulē. Tas īslaicīgi palielina mūsu konkurētspēju darījumos un uzlabo atdevi. Treškārt, dažādu veidu finansētāji (gan aizdevēji, gan kapitāla fondi) meklē labas ieguldījumu iespējas savam kapitālam, un M&A darījumi ir laba iespēja ieguldījumam ar skaidri aptveramu atdevi. Tas, kuros tirgos tiek ieguldīts ir atkarīgs no konkrētā uzņēmuma darbības specifikas, mērķiem, kā arī līdzšinējās darbības un citiem faktoriem (īpašnieku un vadības komandas pieredze un kontakti ārzemēs, esošo klientu, piegādātāju un citu partneru atrašanās vietas pasaulē, spēja eksportēt savas preces/pakalpojumus, iespējas atrast vai saglabāt labus vadītājus biznesam ārzemēs u. c.). No Baltijas uzņēmumu puses jūtam interesi par ieguldījumiem Rietumeiropā – tādu izvēli motivē mazāks ģeopolitiskais risks, plašāki tirgi ar turīgiem pircējiem, vienota valūta, pārredzams un stabils regulējums, kā arī laba uzņēmēju tiesību aizsardzība. Šī interese iekļauj ne vien tehnoloģiju nozari, bet krietni plašāk, tostarp ražošanu un mazumtirdzniecību.

 

No idejas līdz līgumam – trīs galvenie M&A posmi

Koncentrēti raksturojot uzņēmuma iegādes procesu, jārunā par trim nozīmīgākajiem posmiem. Pirmais – īpašniekiem un vadībai vispirms ir jābūt skaidrai vīzijai par savu biznesa stratēģiju un mērķiem tuvāko gadu laikā. M&A stratēģijai un darījuma veikšanas mērķim būtu jānotiek sinhroni ar pamatbiznesa attīstību, jo nākotnē pircējam būs jāpārvalda un jāvirza nopirktais bizness, nevis otrādi. M&A konsultants, protams, var palīdzēt sagatavot arī šo pašu pirmo soli, kopā ar īpašniekiem un vadību identificējot citas kompānijas iegādes iederību esošā biznesa attīstībā.

 Kad vīzija skaidra, ir jānoskaidro vēlamā iegādājamo uzņēmumu darbības ģeogrāfija un jāidentificē vēlamie produktu un pakalpojumi, kurus sev grib pievienot pircējs.

Pirmajā posmā vajadzētu arī reālistiski novērtēt iespējas finansēt šādu darījumu – jāsaprot, kādas ir iespējas papildus esošajiem finanšu līdzekļiem piesaistīt bankas vai ārēja investora finansējumu, ņemot vērā arī pašu ģenerēto nākotnes naudas plūsmu. Šeit noteikti noderētu profesionāla finanšu konsultanta viedoklis, vēlams, tāda, kurš ir pieredzējis tieši M&A darījumu organizēšanā un spēs saskatīt darījuma finansēšanas iespējas tur, kur citi tās nepamanīs.

Otrais posms – uzņēmumu saraksta izveide, kas atbilst noteiktajiem kritērijiem, kā arī darījuma stratēģijas izveide. Ir jānoskaidro publiski pieejamā informācija par mērķa uzņēmumiem un jāsāk sarunas. Tas ir vienīgais ceļš, lai iegūtu pietiekami kvalitatīvu un detalizētu informāciju un pieņemtu pārdomātu lēmumu. Šā posma realizāciju labāk uzticēt veikt profesionālam M&A konsultantam, kurš zinās, kā pareizi sākt sarunas, lai nesagrautu darījuma iespēju jau pašā tā sākumā.

Trešais posms – pārrunas un darījuma norise. Pēc otrā posma pircējs parasti izsaka indikatīvu cenas un darījuma nosacījumu piedāvājumu mērķa uzņēmumam, un, ja tas ir apmierinošs, vienojas par tālāko procesa gaitu. Tad sākas uzņēmuma padziļinātā izpēte, kad pircējs pieprasa, meklē un pārbauda visu nepieciešamo informāciju, lai pieņemtu gala lēmumu par investīcijas veikšanu. Pēc tam pircējs vēlreiz apstiprina savu piedāvājumu atbilstoši padziļinātās izpētes rezultātiem. Ja puses vienojas par darījuma nosacījumiem, tiek saskaņots akciju pirkšanas līgums, kas ietver vēl papildus darījuma pārrunas. Tad vēl ir jāveic dažādas noslēdzošās procedūras, lai pircējs kļūtu par mērķa uzņēmuma īpašnieku: Konkurences padomes akcepts, darījuma cenas samaksa, akciju jaunā īpašnieka reģistrēšana komercreģistrā un tamlīdzīgi.

Laika izteiksmē visi trīs posmi kopā var aizņemt gadu vai ilgāk, īpašos gadījumos esam visu procesu novadījuši arī sešu mēnešu laikā un ātrāk, bet tam nepieciešama M&A pieredze gan pircējam, gan pārdevējam. Visbūtiskākais tomēr nav tas, cik ilgi notiks sarunas un gatavošanās darījumam, bet laiks, kurā tiek pieņemts lēmums šo procesu iesākt. Ar to kavēties nevajadzētu. Ja ir sajūta, ka uzņēmums ir nobriedis nākamajam attīstības posmam, ir jāsper pirmais un pats būtiskākais solis – jāpieņem lēmums rīkoties.

...

Next page

Piesakies iknedēļas jaunumiem