USD 0.95 btc 19436.68
facebook
twitter
instagram
linkedin
Žurnāls
Abonē žurnālu
Piesakies iknedēļas jaunumiem

Pierakstieties uz svarīgākajiem biznesa un tehnoloģiju materiāliem Latvijā

USD 0.95 btc 19436.68
Viedokļi 30. Marts 2022

Kā un kāpēc uzņēmumu vadītājiem svarīgi tikt galā ar emocionālo spriedzi?

Natālija Dauberga

Sertificēta psiholoģe

Uz uzņēmēju un uzņēmumu vadītāju pleciem gulstas īpaši liela atbildības nasta. Pastāvīgi jāpieņem lēmumi, jāsaskaras ar pieņemto lēmumu sekām, jāvada darbinieki un neskatoties uz mainīgo situāciju pasaulē, jāturpina virzīt uzņēmumu uz tā mērķu sasniegšanu. Lielākoties jābūt vadītājam arī privātajā dzīvē. Tas nozīmē būt visu laiku kompetentam, stipram, spējīgam. Nav vietas vājumam, bezspēcībai, bailēm un neziņai. Būt šādā stāvoklī ilgstoši nozīmē pamatīgi tērēt savus psihiskos resursus un apdraudēt savu veselību.

Šajā laikā īpaši būtiski vērst uzmanību uz vadītāju, uzņēmēju emocionālo stāvokli un lomu mūsu sabiedrībā. Vadītāju uzdevums ir vadīt,  ģenerēt, būt pieejamam, rast atbildes, motivēt, bet ko darīt, kad motivācijas trūkst pašam un vairāk kā divi gadi Covid krīzes, šobrīd karš Ukrainā, spiež uz tā jau ļoti nogurušajiem prātiem, ietekmējot darbus, rezultātus un iezogas doma padoties. Ierasti tieši vadītāji ir tie, kuriem gribi – negribi , ir jātiek galā kā ar procesiem kā darbā, tā arī mājās, bet pieaugošā spriedze un izaicinājumi vairs nav īstermiņa, tie kļuvuši par maratonu, kad sākt lūzt arī stiprākie un pieredzes bagātākie. Un tagad, ir īstais laiks, lai akcentētu arī to, ka uzņēmumu vadītājiem pašiem ir tikai normāli vērsties pēc psiholoģiska atbalsta un palīdzības, kā arī nodrošināt to grupās vai individuāli saviem darbiniekiem, lai uzņēmuma iekšējā vide varētu turpināt pastāvēt pēc iespējas pozitīvāka, nezustu motivācija strādāt un virzīties uz jaunu mērķu sasniegšanu.

Pamatīga spriedze, kas rada nestabilitātes, nedrošības izjūtu, modina dažādas bailes, grauj un posta cilvēku un dabas radīto. Šis, bez šaubām, ir ļoti grūts laiks gan globāli, gan katra indivīda līmenī. Būtisks fenomens, ko iespējams novērot– bieži uzņēmumā iesaistītais cilvēks – caur uzņēmumu izdzīvo savas personiskās “drāmas”. Proti, zūd līdzsvars starp personisko un lietišķo dzīvi – uzņēmumā iegulda visu sevi, bet privātā zona – ģimene, attiecības, rūpes par sevi, paliek ēnas pusē. Tā īsti nekad netiek gūts gandarījums no lietišķās darbības, lai cik būtiski nebūtu sasniegumi vai arī šis gandarījums dod piesātinājumu uz īsu mirkli.

Šis ir laiks, kad arvien vairāk uzņēmēju un uzņēmumu vadītāji atrodas uz izdegšanas sliekšņa vai tuvojas izdegšanai lieliem soļiem gan profesionālajā, gan privātajā zonā. Izveidojas tāds kā apburtais loks – sev neapzinoties caur darbu tiek risināti arī personiskie jautājumi, taču netiek gūts atvieglojums vai piepildījums, jo cilvēks neapzinās savas rīcības īstenos motīvus.  Tā pieaug spriedze un diskomforts, kas var pat rezultēties trauksmes un nomāktības traucējumos un nelabvēlīgās attiecībās ar apreibinošām vielām un atkarību izraisošiem procesiem. Lielā atbildības nasta arvien vairāk var izslēgt iespēju būt vājam un nezinošam, tā pamatīgi ierobežojot savu emocionālo brīvību un radošumu, kas tik nepieciešama, lai rastu efektīgus risinājumus un veidotu efektīvu komunikāciju ar sadarbības partneriem un darbiniekiem. Vispārinot gribu vēlreiz akcentēt mūsdienās nu jau neapstrīdamo emocionālās inteliģences nozīmību jebkāda veida izaugsmē un veiksmīgumā un tieši tā ir īpaši apdraudēta patreizējā situācijā. Virsroku grib ņemt bailes un izdzīvošanas instinkti.

Kādas iespējas paver sadarbība ar psihologu?

Uzsākot biznesu, katram uzņēmējam ir viennozīmīgi skaidrs, cik svarīga ir tirgus izpēte – zināt, kādi procesi tur norisinās, kādas likumsakarības, kāda ir dinamika, uzbūve. Tieši tik pat svarīga ir informācija par savu psihisko pasauli – kā es funkcionēju, kas ir mani virzošie spēki, no kā sastāv mana personība? Šie jautājumi kļūst skaidri psihoterapijas, psiholoģiskās konsultēšanas un citu garīgo prakšu ceļā. Pārzinot sevi ir daudz vieglāk vadīt sevi un būt par efektīvu vadītāju arī citiem. Izprotot sevi, arī citi kļūst daudz vieglāk izprotami un ir vieglāk komunicēt, atrast kopīgu valodu, pieeju katram.

Sadarbība ar psihologu veicina rūpes par sevi – savu personisko vajadzību ieraudzīšana, atzīšana un apmierināšana. Tas mazina stresu, atjauno spēku un radošo potenciālu kā arī  - ļoti būtiski – noņem personisko vajadzību smagumu no lietišķās vides. Uzņēmuma/biznesa vadīšana kļūst par azartisku un vieglu spēli nevis iznīcinošu drāmu vai cīņu uz dzīvību un nāvi.

Interesants aspekts ir uzņēmuma/prakses/organizācijas  izzināšana caur sistēmisko teoriju. Gluži tāpat kā cilvēkam kā sistēmai, tāpat arī organizācijai kā sistēmai raksturīgi savi neapzinātie procesi. Atklājot un iepazīstot tos, rodamas atbildes uz grūti risināmām problēmām uzņēmumā. Nereti paveras cita perspektīva šo grūtību risināšanā.

Aicinu izaicināt sevi un veselības speciālista pavadībā paskatīties uz visu sevi vai uz visu sev aktuālo organizāciju!  

 

Natālija Dauberga: https://daubergasprakse.lv

Te ir iespēja iepazīties arī ar aktuālāko grupu kursu – “Iekšējā bērna dziedināšana”: https://daubergasprakse.lv/izaugsmes-prakse-pieaugusajiem

...

Next page

Piesakies iknedēļas jaunumiem