USD 0.93 btc 21296.00
facebook
twitter
instagram
linkedin
Žurnāls
Abonē žurnālu
Piesakies iknedēļas jaunumiem

Pierakstieties uz svarīgākajiem biznesa un tehnoloģiju materiāliem Latvijā

USD 0.93 btc 21296.00
Viedokļi 07. Decembris 2019

Viss, kas jāzina par preču zīmju reģistrāciju

Kalīne Ozola

"Vilgerts" juriste

Preču zīmes reģistrācija ir vieglākais veids, kā aizsargāt intelektuālo īpašumu. Tomēr reģistrācijas process var kļūt sarežģīts, ja netiek ievēroti pamatnoteikumi, gatavojoties reģistrācijai.

Reģistrācijas procesā pieļauto kļūdu rezultātā preču zīmes reģistrācijas pieteikums var tikt noraidīts, un šādas kļūdas var izraisīt nevajadzīgus strīdus nākotnē. Lai mazinātu šāda iznākuma risku, esam sagatavojuši kontrolsarakstu, kas jāievēro, ja nolemjat pats veikt savas preču zīmes reģistrāciju.

1. Nosakiet savas preču zīmes veidu

Ir iespējams reģistrēt dažāda veida preču zīmes, tāpēc vispirms vajadzētu izlemt, kāds būs preču zīmes veids. Var izvēlēties reģistrēt vai nu vienu, vai vairākus no zemāk aprakstītajiem preču zīmju veidiem.

Vārdiska preču zīme – viens vai vairāki vārdi vai frāzes bez grafiska dizaina.

Grafiska preču zīme – noteiktā fontā vai formā atveidots vārds, logotips vai logotips kopā ar vārdiem, kā arī krāsu tonis vai krāsu salikums. Grafiskas preču zīmes var būt melnbaltas vai krāsainas.

Telpiska preču zīme – telpiska preces forma.

Kombinēta preču zīme – sastāv no visiem iepriekšminētajiem elementiem (piemēram, preces etiķete).

Īpaša veida jeb speciāla preču zīme – skaņas vai gaismas signāli u.tml.

2. Izvēlieties teritoriju, kurā vēlaties reģistrēt savu preču zīmi

Atkarībā no uzņēmuma vajadzībām var izvēlēties reģistrēt savu preču zīmi valsts, reģionālā, Eiropas Savienības (ES) vai starptautiskā līmenī, izvēloties konkrētas valstis. Jāņem vērā, ka nepastāv tāda iespēja kā “pasaules mēroga” preču zīmes reģistrācija.

Preču zīme tiks aizsargāta tikai tajās teritorijās, kurās tā būs reģistrēta, tāpēc pirms lēmuma pieņemšanas jāpārdomā uzņēmējdarbības pašreizējā un turpmākā teritorija.

Atcerieties – ja nolemsiet veikt reģistrāciju starptautiskā procedūrā, vispirms būs jāsāk ar pieteikumu vai reģistrāciju nacionālā līmenī, t.i., vispirms jāpiesakās reģistrācijai, piemēram, Latvijā un pēc tam jāiesniedz starptautisks pieteikums Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijai (WIPO).

3. Identificējiet preces vai pakalpojumus, uz kuriem attieksies preču zīmes reģistrācija

Visas preču zīmes tiek reģistrētas attiecībā uz noteiktām precēm vai pakalpojumiem, kas tiek grupēti klasēs atbilstoši Nicas klasifikācijai. Tāpēc pirms nākamo reģistrācijas soļu aplūkošanas ir nepieciešams noteikt, kurai klasei Jūsu produkti vai pakalpojumi piederēs.

Nicas klasifikācija ir pieejama šeit.

Klasifikācija ar skaidrojumiem latviešu valodā ir pieejama šeit.

Lielisks palīgs pareizas preču vai pakalpojumu klases noteikšanā ir “TMclass”.

4. Pārbaudiet iepriekš reģistrētās preču zīmes

Kad esat nolēmis, kā preču zīme izskatīsies un kur tā tiks reģistrēta, ir jāpārbauda, ​​vai preču zīmes reģistrācija neradīs konfliktu ar agrākām citu personu tiesībām, t.i., vai kāds cits jau iepriekš nav reģistrējis identisku vai ļoti līdzīgu preču zīmi Jūs interesējošajā teritorijā.

Bez maksas veikt meklējumu jau reģistrētām (pieteiktām) preču zīmēm var šādās datu bāzēs:

Latvijas Republikas Patentu valdes datubāze Latvijas teritorijā reģistrētu preču zīmju meklēšanai.

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) datubāze Eiropas Savienības preču zīmju meklēšanai.

“TMview” datubāze starptautiski reģistrētu preču zīmju meklēšanai.

Neaizmirstiet, ka par konfliktējošām ir uzskatāmas ne tikai identiskas, bet arī ļoti līdzīgas preču zīmes.

Ja attiecīgajā teritorijā atrodat reģistrētu vai pieteiktu preču zīmi, kas ir identiska vai ļoti līdzīga Jūsu preču zīmei un kas attiecas uz tām pašām precēm vai pakalpojumiem, ko piedāvājat, pirms reģistrācijas veikšanas vajadzētu apsvērt iespēju mainīt savu preču zīmi vai veikt turpmākus meklējumus, lai noskaidrotu, kas ir reģistrētās preču zīmes īpašnieks, un, iespējams, ar viņu sazinātos un lūgtu atļauju reģistrēt savu preču zīmi.

5. Nacionālas preču zīmes reģistrācija

Preču zīmes reģistrācija bieži sākas vienas valsts līmenī. Lai reģistrētu preču zīmi tikai Latvijā, jāiesniedz pieteikums Latvijas Republikas  Patentu valdei.

Pieteikuma veidlapas latviešu valodā ir pieejamas šeit.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pieteikums jāiesniedz latviešu valodā. Ja neesat Latvijas rezidents, būs nepieciešama patentpilnvarnieka palīdzība (Latvijas profesionālo patentpilnvarnieku saraksts atrodams šeit).

6. Preču zīmes reģistrācija Eiropas Savienības (ES) un/vai citās valstīs

Lai veiktu reģistrāciju Eiropas Savienībā, var izmantot tiešsaistes pieteikuma formu.

Lai veiktu starptautisko reģistrāciju, vispirms jāiesniedz pieteikums vietējā preču zīmju reģistrācijas birojā, kas to nosūtīs Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijai (WIPO). Plašāka informācija un veidlapas starptautiskai reģistrācijai pieejamas šeit.

7. Izmaksas

Latvijas Republikas Patentu valdes nodevu saraksts ir pieejams šeit.

ES nodevu saraksts atrodams šeit.

Kalkulators starptautiskas reģistrācijas izmaksu aprēķināšanai ir pieejams šeit.

...

Next page

Piesakies iknedēļas jaunumiem