USD 0.94 btc 26408.00
facebook
twitter
instagram
linkedin
Žurnāls
Abonē žurnālu
Piesakies iknedēļas jaunumiem

Pierakstieties uz svarīgākajiem biznesa un tehnoloģiju materiāliem Latvijā

USD 0.94 btc 26408.00
Viedokļi 11. Augusts 2021

Svarīgas izmaiņas biržā kotētiem uzņēmumiem

Jekaterina Novicka

Orients Audit & Finance partnere, Biznesa attīstības un starptautisko attiecību vadītāja

Latvijas uzņēmumus, kas tirgo vērtspapīrus biržā, ir skārušas būtiskas izmaiņas finanšu pārskatu sagatavošanā.

Eiropas Komisijas regula (2019/815) nosaka vienotu elektronisko ziņošanas formātu (European Single Electronic Format, ESEF), pieprasot visiem Eiropas Savienībā regulēto tirgu emitentiem sagatavot konsolidētos gada pārskatus XHTML formātā, sākot no 2020. gada saskaņā ar Inline XBRL (iXBRL) specifikāciju. Tomēr jāatzīmē, ka, ņemot vērā sarežģīto globālo ekonomisko situāciju, ko izraisīja COVID-19 ietekme, prasība par pārskatu formātu tika atlikta uz gadu.

Tas nozīmē, ka saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) datiem par periodiem, sākot no 2021. gada 1. janvāra, tiem Latvijas uzņēmumiem, kuru vērtspapīri tiek tirgoti finanšu tirgos un kuriem ir jāsagatavo konsolidētie finanšu pārskati, būs jāmarķē tie atbilstoši īpašam iXBRL standartam, kas ļauj apvienot un automatizēt liela apjoma informācijas apstrādi. iXBRL formāts ir gan cilvēklasāms, gan mašīnlasāms. Šīs inovācijas galvenais mērķis ir atvieglot piekļuvi biržā kotētu uzņēmumu finanšu pārskatiem un nodrošināt to vieglāku analīzi. Atskaites jaunā formātā nozīmē, ka Latvijas uzņēmumiem, kas ir iekļauti tirgos, būs jāpiešķir papildu resursi konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanai un jāsāk gatavoties šiem jauninājumiem.

Uzņēmumi, kurus ietekmē šīs izmaiņas, var izmantot vairākas iespējas, lai tām pielāgotos. Finanšu pārskatu sagatavošana XBRL formātā prasa dažas specifiskas kompetences, tāpēc uzņēmumiem būtībā ir trīs izvēles iespējas: sava IT rīka izveide, IT rīka iegāde vai finanšu pārskatu konvertēšanas pakalpojuma pirkšana. Pašlaik optimālais variants ir IT rīka iegāde, kas ir salīdzinoši lētākais variants ilgtermiņā, turklāt tas no uzņēmuma neprasīs pastāvīgas izmaksas, lai uzturētu un atjauninātu IT rīka funkcionalitāti. Svarīgi, ka šī opcija biržā kotētajam uzņēmumam ļauj uzņēmuma iekšienē uzkrāt nepieciešamās zināšanas par pārskatu konvertēšanu.

Jaunās prasības finanšu pārskatu konvertēšanai ir jaunums ne tikai biržā kotētiem uzņēmumiem, bet arī uzraugiem un revidentiem, un tā ir svarīga nianse finanšu pārskatu konvertēšanas procesā. Šī iemesla dēļ nākotnē no uzraugiem var sagaidīt papildu prasības par pārskatu konvertācijas izmaiņām, un šādas izmaiņas var būt diezgan biežas. Attiecīgi arī finanšu pārskatu konvertēšanas rīks būs nepārtraukti jāuzlabo un jāpielāgo atjauninātajām uzraudzības iestāžu prasībām Latvijas un ES līmenī. Tāpēc Latvijas uzņēmumiem, kas apsver iespēju izveidot iekšēju IT rīku finanšu pārskatu konvertēšanai, jābūt gataviem šo rīku regulāri atjaunināt un savlaicīgi uzlabot, kas var izmaksāt diezgan dārgi.

Uzņēmumiem, kuri neplāno veidot savu iekšēju IT rīku pārskatu konvertēšanai, bet plāno iegādāties šādu pakalpojumu no ārējiem piegādātājiem, jānovērtē piegādātājs, tā spēja nodrošināt piedāvātā rīka turpmāko uzturēšanu, kā arī valodas barjeras nozīmi. Mēs redzam, ka tirgū aizvien biežāk uzņēmumiem tiek piedāvāts pārskatu pārveidošanas pakalpojums, taču iesakām izvēlēties uzticamus XBRL sertificētus programmatūras uzņēmumus, nevis personas, kuras, iespējams, nenodrošina IT rīka izstrādi un pielāgošanu jauno uzraudzības iestāžu prasībām. Izvēloties mazāk uzticamus piegādātājus, uzņēmumam nāksies attiecīgi uzņemties risku, ka iesniegtie finanšu pārskati var pilnībā neatbilst uzraudzības iestāžu jaunākajām prasībām un zaudēt aktualitāti, laikus neuzlabojot vai neatjauninot rīku.

Tā kā atbildība par pareizi sagatavotiem ziņojumiem XBRL formātā gulstas uz biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu pleciem, mēs neiesakām pilnībā nodot gada pārskata iesniegšanas procesu ārējam piegādātājam. Uzņēmumiem ir jāatceras, ka finanšu pārskatu sniegšanas procesā galvenā nozīme ir finanšu, nevis IT kompetencēm, un šeit ļoti svarīgas ir paša uzņēmuma speciālistu zināšanas par IFRS (Starptautiskiem finanšu pārskatu standartiem). Tomēr mēs iesakām biržas sarakstā iekļautajām sabiedrībām pārskatu pārveidošanā sadarboties ar ārējiem konsultantiem, lai konvertēšanas process XHTML formātā noritētu vienmērīgi un pareizi. Šāda sadarbība ļautu biržā kotētajiem uzņēmumiem ar laiku pašiem uzkrāt zināšanas un kompetences, kas nepieciešamas pārskatu pārveidošanai uzņēmumos.

Noslēgumā jāsaka, ka Latvijas uzņēmumiem, kas ir iekļauti finanšu tirgos, tagad jāgatavojas jaunajām prasībām finanšu pārskatu noformēšanā un nopietni jāuztver šīs inovācijas. Jaunās prasības finanšu pārskatu formātam prasīs pielāgošanās pasākumus – uzņēmumiem būs nepieciešams zināms laiks, lai pilnībā izprastu prasības un uzzinātu, kā pareizi uzrādīt finanšu pārskatus jaunajā formātā. Tāpēc mēs iesakām uzņēmumiem novērtēt situāciju un sākt tai gatavoties laikus – jau tagad.

...

Next page

Piesakies iknedēļas jaunumiem