USD 0.93 btc 25007.00
facebook
twitter
instagram
linkedin
Žurnāls
Abonē žurnālu
Piesakies iknedēļas jaunumiem

Pierakstieties uz svarīgākajiem biznesa un tehnoloģiju materiāliem Latvijā

USD 0.93 btc 25007.00
Viedokļi 21. Decembris 2022

Finansējuma avoti nenoteiktības apstākļos

Māris Kreics

Eleving Group finanšu direktors

Investori kļūst arvien piesardzīgāki, un tam ir labs iemesls. Eiropā valda vispārēja politiskā nestabilitāte, un centrālās bankas visā pasaulē paaugstina procentu likmes, lai ierobežotu inflāciju. Sagaidāms, ka tā rezultātā samazināsies ekonomiskā aktivitāte. Šie faktori negatīvi ietekmē investoru sentimentu, jo viņiem rodas bažas par savām investīciju perspektīvām – vai ir pareizais laiks, vai ieguldījumu vērtība tuvākajā laikā nesamazināsies, vai būs vēl labākas investīciju iespējas un tamlīdzīgi.

Teju visi finansējuma avoti tagad ir kļuvuši dārgāki un grūtāk apgūstami, tādēļ lineāra investīciju diversifikācija neko daudz nelīdzēs. Tomēr tā ir noderīga ilgtermiņā. Eleving Group gadījumā lēmumam piedalīties kapitāla tirgos, izvietojot publiskus un privātus parāda vērtspapīrus (obligācijas), un tam sekojošajam darbam 2021. gadā pie jaunu obligāciju emisijas ar mērķi piesaistīt finansējumu un pārfinansēt iepriekšējās obligācijas, šodien ir izšķirīga nozīme – mums pašlaik ir stabila finansējuma bāze ar izdevīgākām izmaksām.

Mūsu finansēšanās struktūras mugurkauls ir 2021. gadā emitētās obligācijas (trīs dažādu obligāciju emisijas) par kopējo summu 205 miljoni eiro. No termiņa perspektīvas tas ir vidēja termiņa un ilgtermiņa kapitāls, kur 30 miljonu eiro dzēšanas termiņš ir 2024. gadā, 150 miljonu eiro – 2026. gadā un 25 miljonu eiro – 2031. gadā.

Papildus šiem finansējuma avotiem mēs intensīvi strādājam arī ar lielāko kontinentālās Eiropas aizdevumu platformu Mintos, caur kuru esam piesaistījuši aptuveni 70 miljonus eiro. Šim kapitāla avotam ir mazliet augstākas izmaksas nekā obligācijām, jo tas ir vairāk pakļauts aktuālajiem tirgus apstākļiem, tomēr tas ļauj mums elastīgi piesaistīt kapitālu pēc faktiskās nepieciešamības.

Visbeidzot – mēs sadarbojamies arī ar bankām. Vairākos no mūsu tirgiem esam uzticams partneris vietējām bankām, kas ir gatavas nodrošināt mūs ar salīdzinoši lētu kapitālu, pateicoties mūsu pastāvīgajai klātbūtnei šajos tirgos un mūsu stabilajiem finanšu rezultātiem.

Mēs ticam piesardzīgai riska pārvaldībai, sekojot trīs priekšnoteikumiem. Pirmkārt, uzņēmumiem ir jāizvairās no refinansēšanas barjerām – liels saistību apjoms, kas jāatmaksā noteiktā datumā. Vairāk jāfokusējas uz tādām investīcijām, kuru refinansēšana ir sadalīta īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā.

Otrkārt, mēs saprotam, ka no investora viedokļa izmaksas ir apgriezta funkcija riskam. Tāpēc mēs cenšamies investoriem piedāvāt lielāku drošību ķīlu veidā, vienlaikus arī saglabājot iespēju piedāvāt nenodrošinātu aizdevumu (vai obligāciju) iespējas gadījumos, kad investori un kreditori ir gatavi uzņemties lielāku teorētisko risku.

Treškārt, uzņēmumi bieži vien nepietiekami novērtē apņemšanos, kas nepieciešama, lai varētu būt klātesoši starptautiskajos kapitāla tirgos – neatkarīgi no tā, vai tās ir obligācijas vai cita veida piesaistītais kapitāls. Tas viss prasa regulārus un kvalitatīvus pārskatus, investoru attiecību stratēģiju, uzņēmuma vēlmi palielināt caurskatāmību, spēju skaidri formulēt un izskaidrot biznesa lēmumus un nākotnes stratēģiju. Šīs prasības vienmēr ir vieglāk izpildāmas uzņēmumiem ar globālu domāšanu.

No novērotāja pozīcijām raugoties, ir skaidrs, ka procesu virzītājas visā pasaulē pašlaik ir centrālās bankas. To mērķis ir ierobežot inflāciju, samazinot ekonomisko aktivitāti. Ikkatram uzņēmumam būtu prātīgi to pieņemt kā jaunu realitāti; centrālās bankas neapstāsies, kamēr netiks sasniegts šis mērķis.

Arī mūsu pieeja ir bijusi gatavoties sliktākajam, vienlaikus saglabājot vēsu prātu, koncentrējoties uz biznesa darbības efektivizāciju un uzņēmuma bilances stiprināšanu, lai brīdī, kad kapitāla tirgus uzrādīs pirmās atkopšanās pazīmes, mēs būtu vieni no pirmajiem, kas spētu ātri reaģēt un apgūt jaunas biznesa iespējas virzienā, ko pārzinām vislabāk – mobilitāte un finansējuma risinājumi tirgos, kas iepriekš tikuši nepietiekami novērtēti no tradicionālo aizdevēju puses. Pašreizējā vidē investori meklē augstas kvalitātes ieguldījumus (augsta kvalitāte korelē ar zemu risku) un augstu kvalitāti visos biznesa aspektos – biznesu ar ienesīgu un pozitīvu naudas plūsmu, pieredzējušu vadību ar starptautisku pieredzi, uzņēmumus, kas nav pakļauti refinansēšanas stresam un kuru ieņēmumu struktūra nav sezonāla vai cikliska, kā arī nav atkarīga viena klienta vai stratēģiskā partnera.   

 

...

Next page

Piesakies iknedēļas jaunumiem