USD 0.95 btc 26345.00
facebook
twitter
instagram
linkedin
Žurnāls
Abonē žurnālu
Piesakies iknedēļas jaunumiem

Pierakstieties uz svarīgākajiem biznesa un tehnoloģiju materiāliem Latvijā

USD 0.95 btc 26345.00
Viedokļi 30. Septembris 2022

Digitalizācija un ilgtspēja

Jekaterina Novicka

Orients Audit & Finance partnere, Biznesa attīstības un starptautisko attiecību vadītāja

Pirmais gads, kad biržā kotētiem uzņēmumiem bija jānodod savi finanšu pārskati Eiropas vienotajā elektroniskajā formātā (European Single Electronic Format; ESEF), ir pagājis. Pirmā praktiskā pieredze ESEF ieviešanā parādīja, cik svarīga ir uzņēmuma savlaicīga sagatavošanās procesam un tā plānošanas, kā arī pastāvīga saziņa un sadarbība starp pārskatu iesniedzējiem, revidentiem, iXBRL pakalpojumu sniedzējiem un regulatoru.

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) attīsta regulāciju, un jau 2022. gada pārskatos papildus pamata finanšu pārskatiem būs jāmarķē arī finanšu pielikumu teksta bloki. Ar papildus aptuveni 230 teksta bloku taksonomijas elementiem procesā iesaistīto pušu sadarbība un saprašanās kļūst vēl svarīgāka un laikietilpīgāka.

Visiem publiskiem un lieliem uzņēmumiem jāsaprot, ka šodien datu veidošanu digitālajā formātā nosaka normatīvās prasības. Jau pāris gadu laikā tas kļūs par biznesa labās prakses ikdienu un neatņemamu sastāvdaļu tiem, kas vēlas piesaistīt ārējo finansējumu.

Ir publiski zināms, ka jau par 2024. gadu likums noteiks biržā kotētām sabiedrībām, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām un finanšu sektoram sagatavot ilgtspējas pārskatus kā daļu no sava gada pārskata. Šie pārskati būs jāiesniedz digitāli ar iXBRL marķējumu. Ieguvēji uzņēmēju vidē būs tie, kas spēs domāt vispirms digitāli un piešķirt jaunam ilgtspējas ziņojumam ar ESG datiem vismaz tādu pašu uzmanību kā gada pārskata PDF failam. Piemēram, XHTML formāts paver jaunas iespējas prezentēt savus datus. Izmantojot pārlūka funkcionalitāti, var nodrošināt papildu interaktīvu saturu un piesaistīt investora uzmanību uzņēmuma svarīgākajiem datiem.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas šā gada jūnijā XBRL Europe Conference prezentēto informāciju notiek aktīva virzība uz plānoto Eiropas vienoto datu piekļuves punktu – European Single Access Point (ESAP). Platforma nodrošinās vienotu piekļuvi milzīgam digitālajam informācijas un datu apjomam jebkura lieluma investoriem visā Eiropā. Plānots, ka ESAP aptvers līdz 150 000 uzņēmumu datu, tostarp valsts kapitālsabiedrību, ieguldījumu fondu, apdrošināšanas kompāniju, banku, reitingu aģentūru un aptuveni 45 000 lielu privāto uzņēmumu. Eiropas vienotajā piekļuves punktā tiks apvienoti visi ES iesniegtie finanšu pārskati, kas sagatavoti ESEF, kā arī sagaidāmās ilgtspējas informācijas atklāšanas dati saskaņā ar jaunu CSRD regulāciju. Plānots, ka visi dati tiks iesniegti Inline XBRL formātā.

Ņemot vērā visas topošās regulatīvās izmaiņas, uzņēmumu vadībai svarīgi jau šodien apsvērt to, kā vislabāk strukturēt ESG funkciju savā biznesā – integrējot to finanšu uzņēmuma struktūrvienībā, citā esošajā struktūrvienībā vai izveidojot jaunu departamentu. Tā kā ilgtspējas dati tiks iesniegti regulatoram un tālāk izmantoti digitālajā Eiropas vienotajā elektroniskajā formātā, jāatceras, ka augstas kvalitātes dati ir pamats labai atskaitei, ko lasa investors vai sadarbības partneris. Pretējā gadījumā dati nesasniegs savu izmantošanas mērķi.

Mūsdienās biznesiem ir svarīgi saprast gan to, kas būs jādara saskaņā ar jauniem Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartiem (ESRS), gan to, ko uzņēmums pats vēlas darīt, lai sasniegtu savus attīstības mērķus. Jāapdomā, kā palielināt pieejamo datu apjomu un kvalitāti datiem, kas kļūs par daļu no ārējās atskaites, – pārbaudīt to avotus un konsolidācijas procesu. Pilnīga datu izpratne un laba datu analīze vienmēr noved līdz rezultatīvai un ilgtspējīgai stratēģijai.

Jāatzīst, ka pagaidām ESG datu kvalitāte uzņēmējiem ir izaicinājums. Īpaši izaicinoši ir saņemt relevantu informāciju par ESG no savas piegādes ķēdes. Tāpēc ir svarīgi jau šodien sākt pārskatīt savu pakalpojumu sniedzēju un klientu loku, pēc iespējas pārstrukturējot to attiecībā uz ilgtspējīgiem un ESG caurspīdīgiem partneriem.

Rezumējot var secināt, ka jau iesāktais Eiropas vienotā elektroniskā formāta digitalizācijas process uzņēmumu atskaitēs saplūst kopā ar ilgtspējas ziņojumiem un ESG datu vākšanas un apstrādi. Skatoties uz to kā vienotu procesu, ir acīm redzams, ka uzņēmumu vadītājiem ir daudz jaunu iespēju veiksmīgi pārstrukturēt savu biznesa modeli atbilstoši tuvākās nākotnes tirgus un finansētāju pieprasījumam. Daudz efektīvāk to var izdarīt ar vienotu pieeju, nekā skatoties uz katru jautājumu atsevišķi. Pieejas jautājumā apņemšanās un tonis no uzņēmuma augšas un stratēģiskiem mērķiem ir noteicošs, lai veicinātu rezultatīvas ilgtspējīgas organizatoriskas pārmaiņas biznesā.

...

Next page

Piesakies iknedēļas jaunumiem