USD 0.93 btc 25537.00
facebook
twitter
instagram
linkedin
Žurnāls
Abonē žurnālu
Piesakies iknedēļas jaunumiem

Pierakstieties uz svarīgākajiem biznesa un tehnoloģiju materiāliem Latvijā

USD 0.93 btc 25537.00
Viedokļi 08. Marts 2020

Veiksmīgas karjeras pamatā ir prasme strādāt komandā

Aija Bite-Ozere

"Tele2" personāldaļas vadītāja

Jebkurā organizācijā, vai tas būtu privātais bizness, valsts iestāde vai, piemēram, nevalstiskā organizācija, komandas darbs un profesionālā attīstība iet roku rokā. Spēcīgas komandas izveidošana ir viens no stūrakmeņiem, lai ne tikai organizācija sasniegtu savus mērķus, bet arī tās darbinieki augtu un attīstītos kopā ar to. 

Savukārt, lai izveidotu šādu komandu, būtiski ir apzināties un novērtēt katra komandas dalībnieka kompetences un prasmes, kuru mijiedarbība nodrošinās rezultātu sasniegšanu. Lai šī mijiedarbība būtu efektīva, ļoti būtiskas ir katra cilvēka personīgās komunikācijas un sadarbības prasmes, un svarīgi tās attīstīt jau skolas solā, kur nozīmīga loma ir gan skolēniem pašiem, gan viņu vecākiem, gan arī  skolotājiem.

Komandu stiprina kopīgi mērķi

Sadarbība caurvij cilvēku attiecības visas dzīves gaitā – skolā mums jāsadarbojas ar klases biedriem un skolotājiem, sākot karjeru – ar darba devēju un kolēģiem. Pēc būtības skolas klase ir kā uzņēmuma darbinieku komanda, kur varam apgūt komunikācijas prasmes, kas ļoti noderēs turpmākā profesionālajā dzīvē. Kā attīstīt prasmes un izveidot spēcīgu komandu? Viens no būtiskākajiem jautājumiem ir kopīga mērķa definēšana, jo tas ļauj labāk izprast, kādas lomas virzībā uz mērķa sasniegšanu būs vispiemērotākās katram komandas dalībniekam jeb klases skolniekam, šādi saprotot, kā komanda funkcionēs visefektīvāk.

Ja uzņēmumā persona, kas definē sasniedzamos mērķus un iedvesmo darbiniekus virzīties uz to sasniegšanu, ir uzņēmuma vadītājs, tad skolā tas ir klases audzinātājs. Vadītājus mēdz iedalīt dominējošos līderos – tādos, kas savu pozīciju ieguvuši ar varu un hierarhiskām attiecībām, un statusa līderos, kas savu pozīciju ieguvuši ar reputāciju un cieņu. Esmu pārliecināta, ka uzņēmuma vadītājiem un klases skolotājiem jābūt “statusa līderiem”. Vairāki starptautiski pētījumi apstiprina, ka skolotājiem ir liela nozīme bērna personības un prasmju attīstībā, jo tieši skolā cilvēks pavada lielu daļu bērnības un pusaudžu gadu. Ja skolotājs iedvesmo, tad audzēkņi vēlas viņam līdzināties, uzskata viņu par uzticības personu un labprāt līdzdarbojas skolotāja uzstādīto mērķu sasniegšanā, attīstot savas prasmes. Ikdienas sadarbība, disciplīna stundu laikā un dažādi kopīgie pasākumi skolā ir būtiski klases saliedēšanā, tikpat būtiski ir arī dažādi ārējie pasākumi, jo ļauj klasei izrauties no ierastās vides, atstāt komforta zonu un apgūt jaunas prasmes. Līderim ir būtiski ļaut komandai saprast, ka viņam var uzticēties. Lai veicinātu savstarpējo uzticēšanos, piemēram, arī Tele2 iekšējā kultūra ir ļoti atvērta. Mums nav izteiktas hierarhijas, darbinieki no vadītāju puses tiek iedrošināti rīkoties gan individuāli, gan grupās. Ir ļauts kļūdīties un šīs kļūdas labot. Vadītājiem nav savi darbu kabineti – visi strādā kā komanda plecu pie pleca un ir pieejami ikvienam.

Efektīvs veids, kā skolotājam iemantot cieņu klasē, ir ļaut skolēniem kļūdīties un ļaut arī uzvarēt un cīnīties vienam par otru un par kopīgu mērķi. Šāds klases saliedēšanas instruments, kas sevi pierādījis jau vairāk nekā desmit gadu garumā, ir prāta un sporta spēles klasēm “ZZ Čempionāts” – tas ir īpaši veidots tā, lai atklātu skolēnu talantus un veicinātu sadarbību klases vidū – gan grūtākos brīžos, kad vienam otru jāatbalsta, gan uzvaras brīžos. Šajā piedzīvojumā tiek iesaistīta visa klase - gan tie, kam tuvākas ir fiziskās aktivitātes, gan tie skolēni, kas labāk risina atjautības uzdevumus. Arī organizācijās katram ir jāveic savs darbs, lai kopā paveiktu lielas lietas. Klašu dalība dažādās sacensībās ir labs veids, kā uzstādīt kolektīvam kopīgu mērķi un mācīt virzīties uz tā sasniegšanu. Šādi klasē tiks attīstīta tāda vide, kur katrs skolēns apzinās savas unikālās lomas nozīmi komandā.

Komandas darbs svarīgs katrā profesijā

Kā personāla vadītāja apzinos, ka tie, kas ir skolas skolā pašlaik, nākotnē var kļūt par talantīgiem manis pārstāvētā uzņēmuma darbiniekiem. Protams, jaunieši, kas skolas solā būs veiksmīgi attīstījuši sadarbības un komunikācijas prasmes, būs pieprasītāki darba tirgū, veiksmīgāk spēs veidot attiecības ar kolēģiem, iekļauties kolektīvā un kāpt pa karjeras kāpnēm. Svarīgi atcerēties, ka labas komunikācijas un sadarbības prasmes topošajā karjerā būs tikpat būtiskas, cik profesionālās. Prieks redzēt, ka to apzinās arī skolēni un viņu vecāki. Proti, “ZZ Čempionāta” un SKDS šogad organizētais pētījums par skolēnu prasmju attīstību rāda, ka lielākā daļa gan aptaujāto skolēnu (84 %), gan vecāku (85 %)  uzskata, ka prasme strādāt komandā kopumā palīdzēs atrast labāku algoto darbu. Pozitīvi, ka vecāku un skolēnu domas sakrīt, jo vecākiem ir liela nozīme bērnu audzināšanā.

Aptauja arī rāda, ka, pēc skolēnu domām, komandas darbs ir nozīmīgs teju katrā profesijā, bet īpaši skolēni izcēluši tādu profesiju kā ugunsdzēsējs, kurā uz komandas darba nozīmīgumu norādīja 97 % skolēnu, kam seko policists (96 %) un celtnieks (96 %).  67 % skolēnu norādījuši, ka komandas darbs ir svarīgs arī vienā no mūsdienās pieprasītākajām profesijām - IT speciālists. Esmu gandarīta redzēt, ka skolēni apzinās sadarbības modeļa un komandas darba būtiskumu dažādos amatos. Kāda uzņēmuma panākumi var asociēties ar vienu konkrētu personu, kas ir šī uzņēmuma vadītājs vai seja, taču vienmēr jāatceras, ka aiz šiem panākumiem slēpjas visa kolektīva darbs. Kad darbinieki strādā kopā un gūst panākumus kā komanda, viņu starpā izveidojas saites, kas pārvēršas uzticībā un draudzībā. Spēcīgā komandā cilvēki jūt viens otru, - kad viens sāk atpalikt, otrs pieslēdzas, lai uzņemtos daļu uzdevumu un nodrošinātu mērķa sasniegšanu. Un laimīgs un veiksmīgs ir tas klases audzinātājs vai uzņēmējs, kam ir šāds uzticams, draudzīgs kolektīvs, kurā valda cieņpilnas attiecības un virzība uz vienotu mērķi.

...

Next page

Piesakies iknedēļas jaunumiem