USD 0.85 btc 52141.63
facebook
twitter
instagram
linkedin
Žurnāls
Abonē žurnālu
Piesakies iknedēļas jaunumiem

Pierakstieties uz svarīgākajiem biznesa un tehnoloģiju materiāliem Latvijā

USD 0.85 btc 52141.63
Vide 28. Aprīlis 2020

"Latvenergo" emitēs zaļās obligācijas ar augstāko CICERO vērtējumu

Forbes

Baltic edition

Aizņemtā kapitāla piesaistes plāna ietvaros AS "Latvenergo" plāno emitēt zaļās obligācijas līdz 200 miljoniem eiro apmērā. Atbilstoši Latvenergo koncerna stratēģiskajiem mērķiem piesaistītie līdzekļi tiks ieguldīti videi draudzīgu investīciju projektu īstenošanā. Neatkarīgais pētniecības centrs CICERO Shades of Green AS "Latvenergo" atjaunināto zaļo obligāciju satvaru novērtējis ar atzīmi Tumši zaļš, kas ir augstākais iespējamais novērtējums CICERO vērtējuma skalā, informē uzņēmums.

Iepriekšējo reizi AS "Latvenergo" emitēja zaļās obligācijas 2015. un 2016. gadā ar kopējo nominālvērtību 100 miljoni eiro.

Lai emitētu zaļās obligācijas, ir nepieciešams zaļo obligāciju satvars, kur uzņēmums norāda projektu grupas, kurās līdzekļi tiks ieguldīti, projektu atlases kārtību, līdzekļu pārvaldību un atskaitīšanās kārtību. Atjauninātais zaļo obligāciju satvars visos būtiskajos aspektos ir līdzīgs iepriekšējam AS "Latvenergo" zaļo obligāciju satvaram, kas tika apstiprināts 2015. gadā. Nelielas izmaiņas ir veiktas attiecināmo projektu kategorijās, kā arī satvarā ir iekļauta apņemšanās AS "Latvenergo" iekšējam auditam veikt pārbaudi līdzekļu pārvaldības un attiecināmo projektu atlases atbilstībai zaļo obligāciju satvarā noteiktajam.

Latvenergo koncerna stratēģija iet kopsolī ar Latvijas un ES aktivitātēm klimata mērķu sasniegšanā. ES kā vienu no mērķiem ir izvirzījusi klimata neitralitātes sasniegšanu 2050. gadā. Latvenergo koncerns jau šobrīd ir viens no zaļākajiem elektroenerģijas ražotājiem Eiropā. Koncerns mērķtiecīgi veic investīcijas, lai attīstītu bezemisiju un zemu emisijas ražotņu portfeli un dotu ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā. Tas atbilst zaļo obligāciju pamatprasībai izmantot piesaistītos līdzekļus tikai videi draudzīgos projektos.

CICERO pozitīvi novērtē obligāciju ieņēmumu plānoto sadalījumu dažādiem projektiem. Līdz 50 % no obligāciju ieņēmumu plānots novirzīt Daugavas hidroelektrostaciju rekonstrukcijai, kas ne tikai palielinās to jaudu un efektivitāti, bet arī mazinās koncerna ietekmi uz klimata pārmaiņām, jo katra no atjaunojamie resursiem izstrādātā elektroenerģijas megavatstunda samazina CO2 emisiju. Tāpat līdz 50 % ieņēmumu plānoti sadales tīkla uzlabošanai, kas sekmēs kvalitatīvu un drošu elektroapgādi, mazinās elektroenerģijas piegādes pārtraukumu biežumu un ilgumu un nodrošinās efektīvu elektrotīklu pārvaldību. Savukārt līdz 1 % plānots ieguldīt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas projektos, iesaistoties zivju resursu atjaunošanā, balto stārķu aizsardzībā, lašu nārsta upju attīrīšanā un līdzīgos vides projektos. 

Pēc obligāciju emisijas tās plānots iekļaut AS "Nasdaq Riga" parāda vērtspapīru sarakstā. Obligāciju emitēšanas brīdis ir atkarīgs no investoru intereses un situācijas kapitāla tirgos.

 

Grobiņas saplosīšana Viena no Latvijas vecākajām kažokzvēru audzētavām Grobiņa pašlaik iet maksātnespējas ceļu

Bioloģiskie alkst līdzsvara Cīņā par videi draudzīgu lauksaimniecību pilsoniskās sabiedrības un bioloģisko zemnieku dusmu krustugunīs itin bieži nokļūst tie lauksaimnieki, kas lieto ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus.

Jaunā Uzbekistāna: demokrātiskas pārmaiņas, ekonomiskais progress un augošā investīciju vides pievilcība

Melanžas gardumu ceļš Forbes viesojās uzņēmumā Balticovo, lai iepazītos ar ražošanas procesu, mērogu un detaļām

Vējš komponenšu un nezināšanas pinekļos Nākamajos deviņos gados Latvijas vēja enerģijas iegūšanas jaudas jāpalielina desmitkārtīgi, taču iedzīvotāju negatīvā attieksme pret vēja turbīnām šo procesu līdz šim ir bremzējusi

Soli tuvāk zaļākai dzīvei Atkritumus parasti uzskata par piesārņojuma avotu, taču ar pārdomātu apsaimniekošanu no tiem vēl var iegūt dažādus materiālus

Sugu revolūcija Cilvēki ir ekosistēmu inženieri, viņi maina dabu ap sevi, liekot citām sugām pielāgoties vai izmirt

Netīrie gājieni Laikā, kad beidzot ir saredzamas netīrās enerģijas ražošanas ēras beigas, ASV etniskie pamatiedzīvotāji ir izveidojuši uzņēmumu, kas palīdzēs viņiem tikt galā ar pārmaiņām, kaut gan pagaidām – neticami!

Ilgtermiņa attiecības Ko darīt, ja jums īpašumā ir mežs? Pārdot, cirst, uzturēt un rūpēties par to gadu desmitiem?

78% Latvijas iedzīvotāju šķiro vismaz vienu atkritumu veidu

...

Next page

Piesakies iknedēļas jaunumiem