USD 0.85 btc 36870.69
facebook
twitter
instagram
linkedin
Žurnāls
Abonē žurnālu
Piesakies iknedēļas jaunumiem

Pierakstieties uz svarīgākajiem biznesa un tehnoloģiju materiāliem Latvijā

USD 0.85 btc 36870.69
Vide 02. Decembris 2019

Uzņēmumu un sabiedrības attiecības

Forbes

Baltic edition

Vairāk nekā puse jeb 57% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka uzņēmumiem ir būtiski domāt ne tikai par peļņu, bet arī par sabiedrībai būtiskiem sociāliem, ekonomiskiem un politiskiem jautājumiem, liecina “USG 2019” — mērījums par uzņēmumu un sabiedrības attiecībām, kuru veicis “Vīlands Associates” un “VA Government”.

Mērījumā secināts, ka sabiedrības gaidas attiecībā uz Latvijas uzņēmumiem un zīmoliem ir augstākas nekā ārvalstu zīmoliem. 42% aptaujāto ir svarīgi, lai Latvijas zīmoli, kurus viņi ikdienā lieto, iesaistās sabiedrībai būtisku jautājumu risināšanā, kamēr par ārvalstu zīmoliem apstiprinoši atbildēja 31%.

Zīmolu iesaiste sabiedrībai aktuālos jautājumos ir būtiskāka tieši jaunāko paaudžu vidū un respondentiem ar augstāko izglītību. Tieši neatkarības paaudzei (28-39 gadi) ir vissvarīgāk, lai Latvijas zīmoli iesaistās sociālu, ekonomisku un politisku jautājumu risināšanā — kopā 49%.

“USG 2019” ietvaros jautāts arī kādas tēmas šobrīd sabiedrībai ir aktuālas un kurām būtu nepieciešams aktīvāks risinājums. Latvijas iedzīvotāju dienaskārtībā visaugstākā prioritāte šobrīd ir sabiedrības veselības jautājumu risināšanai — kopumā 57% aptaujāto. 47% iedzīvotāju sagaida uzņēmumu aktīvāku iesaisti sabiedrības veselības jautājumu risināšanā un 58% minējuši to kā vienu no trim jomām, kura uzņēmumiem būtu jāatbalsta ar daļu no savas peļņas.

Vienlaicīgi mērījums parāda, ka sabiedrība raugās arī uzņēmumu virzienā, lai risinātu vides jautājumus un sagaida lielāku atbildību no tiem. Piemēram, 63% aptaujāto uzņēmuma rūpes par vides aizsardzību ir nākamais būtiskākais faktors aiz cenas un kvalitātes. Savukārt 42% aptaujāto uzskata, ka vides aizsardzība un klimata pārmaiņas ir jautājums, kuros zīmoliem un uzņēmumiem vajadzētu ieņemt aktīvāku publisko pozīciju un lomu. 30% aptaujāto bija pauduši arī savu nostāju, iegādājoties dārgākus, videi draudzīgākus produktus.

“Sekojot līdzi notikumiem pasaulē, redzam, ka pakāpeniski notiek uztveres maiņa par uzņēmumu lomu sabiedrībā. Arvien būtiskāka kļūst aktīvāka uzņēmumu iesaiste tieši sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanā šeit un tagad, lai risinātu problēmas, kur, iespējams, valstu valdībām “rokas ir par īsu” vai iedzīvotāji nepiekrīt tās rīcībai,”  petījuma rezultātus komentēja “Vīlands Associates” dibinātājs un partneris Ralfs Vīlands. 

“USG 2019” ir mērījums par uzņēmumu un sabiedrības attiecībām. Tā mērķis ir noskaidrot Latvijas iedzīvotāju gaidas attiecībā uz uzņēmumu iesaisti sabiedrībai būtisku sociālu, ekonomisku un politisku jautājumu risināšanā.

“USG 2019” tika veikts sadarbībā ar pētījumu centru SKDS šī gada septembrī, aptaujājot 1051 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 75 gadiem.

Bioloģiskie alkst līdzsvara Cīņā par videi draudzīgu lauksaimniecību pilsoniskās sabiedrības un bioloģisko zemnieku dusmu krustugunīs itin bieži nokļūst tie lauksaimnieki, kas lieto ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus.

Jaunā Uzbekistāna: demokrātiskas pārmaiņas, ekonomiskais progress un augošā investīciju vides pievilcība

Melanžas gardumu ceļš Forbes viesojās uzņēmumā Balticovo, lai iepazītos ar ražošanas procesu, mērogu un detaļām

Vējš komponenšu un nezināšanas pinekļos Nākamajos deviņos gados Latvijas vēja enerģijas iegūšanas jaudas jāpalielina desmitkārtīgi, taču iedzīvotāju negatīvā attieksme pret vēja turbīnām šo procesu līdz šim ir bremzējusi

Soli tuvāk zaļākai dzīvei Atkritumus parasti uzskata par piesārņojuma avotu, taču ar pārdomātu apsaimniekošanu no tiem vēl var iegūt dažādus materiālus

Sugu revolūcija Cilvēki ir ekosistēmu inženieri, viņi maina dabu ap sevi, liekot citām sugām pielāgoties vai izmirt

Netīrie gājieni Laikā, kad beidzot ir saredzamas netīrās enerģijas ražošanas ēras beigas, ASV etniskie pamatiedzīvotāji ir izveidojuši uzņēmumu, kas palīdzēs viņiem tikt galā ar pārmaiņām, kaut gan pagaidām – neticami!

Ilgtermiņa attiecības Ko darīt, ja jums īpašumā ir mežs? Pārdot, cirst, uzturēt un rūpēties par to gadu desmitiem?

78% Latvijas iedzīvotāju šķiro vismaz vienu atkritumu veidu

Uzplaukt un novīst Izrādījās, ka degvielas šūnas ir dārgas un nav ekoloģiskas.

...

Next page

Piesakies iknedēļas jaunumiem