USD 0.86 btc 52561.52
facebook
twitter
instagram
linkedin
Žurnāls
Abonē žurnālu
Piesakies iknedēļas jaunumiem

Pierakstieties uz svarīgākajiem biznesa un tehnoloģiju materiāliem Latvijā

USD 0.86 btc 52561.52
Reitingi 21. Jūlijs 2021

Inkubatoru uzņēmumi: skaitļi un aplēses

Forbes

Baltic edition

Veidojot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatoru uzņēmumu reitingus, kopā pārbaudījām finanšu informāciju par 743 uzņēmumiem. 

Tieši tik daudz uzņēmumu (saskaņā ar LIAA pēc Forbes lūguma sagatavoto sarakstu) ir noslēguši inkubācijas līgumus laika posmā no 2017. līdz 2020. gadam. No šiem uzņēmumiem 316 inkubācijas līgumu termiņi jau ir beigušies. Pēdējie no tiem beidzās šā gada maijā, attiecīgi 427 inkubācijas līgumi turpinās (žurnāla numura iznākšanas brīdī šis skaitlis jau, protams, ir mainījies).

No šiem 743 uzņēmumiem 700 ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), 42 ir individuālie komersanti (IK) un viena – akciju sabiedrība (AS).

Līdz 2021. gada maijam 29 uzņēmumi ir tikuši likvidēti (vai ir uzsākts likvidācijas process), diviem uzņēmumiem ir aktuāls maksātnespējas process, vienam – aktuāls tiesiskās aizsardzības process. Saimniecisko darbību apturējuši seši uzņēmumi, viens ir beidzis darbību pēc dalībnieka lēmuma, bet viens uzņēmums ir reorganizēts.

Abu TOP 100 reitinga tabulu veidošanai no LIAA sagatavotā 743 uzņēmumu saraksta atlasījām tos, kuri ir nostrādājuši vismaz divus pilnus gadus, respektīvi, uzņēmumus, kuri iesnieguši gada pārskatus par pilnu 2018. un 2019. gadu. Kopumā no visiem 743 uzņēmumiem vismaz divus pilnus gadus darbojas vai pastāv (t. i., reģistrēti ne vēlāk kā 2017. gada 31. decembrī) 346 uzņēmumi.

No tiem 21 uzņēmuma darbības forma ir IK, kuriem gada pārskats nav jāiesniedz, ja nav sasniegts 300 tūkstošu eiro apgrozījuma slieksnis, līdz ar to šo uzņēmumu rezultāti nav zināmi. Attiecīgi 45 uzņēmumi ir tādi, kas 2019. gadu noslēguši vai nu bez apgrozījuma, vai ar 0 eiro apgrozījumu, vai arī nav to norādījuši vispār saskarā ar, piemēram, uzņēmuma likvidāciju vai darbības izbeigšanu. Tādējādi abu līdzās redzamo reitinga tabulu sagatavošanai pilnvērtīgi varējām izmantot tikai 280 uzņēmumu datus.

No šiem 280 uzņēmumiem, izmantojot Lursoft datu bāzē pieejamo finanšu informāciju, atlasījām TOP 100 lielākos pēc apgrozījuma un TOP 100 lielākos pēc neto peļņas, kas, mūsuprāt, arī ir pietiekami objektīvs inkubatoru uzņēmumu veiksmīgas vai mazāk veiksmīgas darbības rādītājs. Sarakstā iekļauti arī trīs tādi uzņēmumi, kas inkubācijas līgumus noslēguši tikai 2020. gadā un kuru 2019. gada rādītāji varbūt arī nav saistāmi ar inkubācijas periodu, tomēr apgrozījuma un peļņas apjoms ir atbilstošs, lai iekļūtu reitingā.

Jāpiebilst, ka reitings tika veidots, pamatojoties tieši uz 2019. gada apgrozījuma un peļņas datiem, ņemot vērā, ka pārskatus par 2020. gadu līdz šā gada maija beigām bija iesnieguši tikai 227 inkubatoru uzņēmumi. Kopumā no visiem 743 uzņēmumiem 668 ir tādi, kas reģistrēti līdz 2019. gada 31. decembrim un kuriem teorētiski vajadzētu būt iesniegtam vismaz viena pilna perioda (2020. gada) finanšu pārskatam.

Lai iegūtu mazliet pilnīgāku ainu par LIAA inkubatoru uzņēmumiem, papildus TOP sarakstu veidošanai nedaudz paplašinājām vērtējamo uzņēmumu loku un atlasījām tos, kuri reģistrēti ne vēlāk kā 2018. gada 31. decembrī un ir nostrādājuši (vai vismaz pastāvējuši) ne mazāk kā vienu pilnu (2019.) gadu. Tādu kopā ir 509; attiecīgi 159 uzņēmumi ir reģistrēti 2019. gadā, bet 75 – 2020. gadā.

No šiem 509 atlasītajiem uzņēmumiem 2019. gada pārskatus iesnieguši 459, no tiem 2019. gada apgrozījumu vismaz 0 eiro vērtībā norādījuši 438 uzņēmumi (jāpiebilst, ka no 50 uzņēmumiem, kas nav iesnieguši pārskatus par 2019. gadu, liela daļa ir individuālie komersanti).

Šo 438 uzņēmumu kopējais apgrozījums 2019. gadā sasniedza 48,49 miljonus eiro. No šīs summas 24,85 miljonus eiro  jeb 51,25 % apgrozījuši desmit pēc apgrozījuma lielākie uzņēmumi (sk. reitinga tabulu).

No šiem 438 uzņēmumiem ar peļņu 2019. gadā strādājuši 229 uzņēmumi, kas kopā nopelnījuši 5,71 miljonu eiro. No šīs summas 3,61 miljonu eiro jeb 63,3 % nopelnījuši desmit lielākie pelnītāji (sk. reitinga tabulu).

No 438 uzņēmumiem ar zaudējumiem strādājuši 204, to kopējie zaudējumi sasniedz 3,13 miljonus eiro. No šīs summas desmit lielākie zaudētāji kopā zaudējuši 1,57 miljonus eiro jeb 50,1 procentu.

Ar peļņu pa nullēm 2019. gadu noslēguši pieci uzņēmumi.

Kopējā 438 uzņēmumu peļņas un zaudējumu bilance ir 2,58 miljoni eiro, kas faktiski arī ir traktējama kā visu biznesa inkubatoru uzņēmumu tīrā peļņa 2019. gadā

Kopējais strādājošo skaits visos 438 uzņēmumos 2019. gadā bija 1357 cilvēki. Vispopulārākais formāts ir uzņēmums ar vienu darbinieku – tādu kopā ir 148. Divi darbinieki ir 79 uzņēmumos, neviena darbinieka nav 68 uzņēmumos. 43 uzņēmumos ir pa trim darbiniekiem, 34 uzņēmumos – pa četriem, bet pieci un vairāk darbinieki ir 66 uzņēmumos; no tiem desmit un vairāk darbinieku ir vien 27 uzņēmumos.

...

Next page

Piesakies iknedēļas jaunumiem