USD 0.95 btc 26205.00
facebook
twitter
instagram
linkedin
Žurnāls
Abonē žurnālu
Piesakies iknedēļas jaunumiem

Pierakstieties uz svarīgākajiem biznesa un tehnoloģiju materiāliem Latvijā

USD 0.95 btc 26205.00

Abonēšanas un Forbes.lv lietošanas noteikumi

1. Žurnālu FORBES Latvijā un portālu forbes.lv uz Forbes IP (HK) Limited licences pamata pārstāv SIA Business magazine (reģ.nr.40203132092, faktiskā adrese: Z. Meierovica bulvāris 6-4, Rīga, LV-1050). Žurnāls FORBES ir reģistrēts Masu informācijas līdzekļu reģistrā ar numuru 000740454. Lietojot vietni forbes.lv un/vai abonējot žurnālu Forbes, jūs piekrītiet šiem noteikumiem, tāpēc izlasiet tos.

2. Gadījumā, ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam nelietot vietni forbes.lv un neizmantot tajā piedāvātos pakalpojumus.

3. Visa informācija, kas tiek vākta vietnē forbes.lv, ir nepieciešama vietnē norādīto pakalpojumu sniegšanai. Jūsu iesniegtie dati tiek iekļauti SIA Business magazine klientu datu bāzē ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu. Personas dati tiek uzglabāti atbilstoši vispārējās datu aizsardzības regulas prasībām un saskaņā ar LR likumos un normatīvajos aktos noteikto kārtību.

4. Jums ir tiesības lūgt SIA Business magazine dzēst Jūsu datus no mūsu klietnu datu bāzes, ja to pieļauj LR spēkā esošā likumdošana un normatīvie akti. Pieprasījumu par datu dzēšanu jānosūta uz [email protected] vai uz faktisko adresi Zigfrīda A. Meierovica bulvāris 6-4, Rīga, LV- 1050.

5. Norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīti paziņojumi par uzsāktiem, bet nepabeigtiem pasūtījumiem, kā arī informācija par abonementa beigu tuvošanos un rēķini.

6. Iegādājoties žurnāla FORBES abonementu, klientam ir jānorāda abonēšanas periods, vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas nr., precīza piegādes adrese, pasta indekss, telefona numurs, e-pasts.

7. Preses izdevuma abonements stājas spēkā pilnas abonēšanas cenas samaksas brīdī un ir spēkā klienta izvēlētajā abonēšanas periodā.

8. Abonētos preses izdevumus Latvijas teritorijā piegādā VAS „Latvijas Pasts”.

9. Piekrītot šiem noteikumiem, Jūs piekrītat, ka Jūsu norādītie personas dati ar mērķi nodrošināt Jums kvalitatīvus pakalpojumus tiek nodoti VAS „Latvijas Pasts”.

10. Par pirkumu var norēķināties sekojošos veidos:

  • ar maksājuma kartēm Eurocard/MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron;

  • samaksājot rēķinu ar pārskaitījumu bankā vai internetbankā. Maksājumā obligāti jānorāda rēķina numurs, maksājums veicams līdz datumam, kas norādīts uz rēķina;

11. Veicot rēķina apmaksu no klienta var tikt iekasēta maksa par rēķina summas apmaksas transakcijas veikšanu. Komisijas maksas lielumu nosaka konkrētā pakalpojuma sniedzējs. Izdevniecība neatbild par tās lielumu.

12. Ja rēķins netiek apmaksāts norādītajā laikā, preses izdevuma piegāde netiek sākta. Ja rēķins tiek apmaksāts vēlāk, tad SIA Business magazine noformē abonementu un nodod to piegādei ar tuvāko iespējamo datumu.

13. Jums ir tiesības pieprasīt SIA Business magazine veikt izmaiņas Jūsu veiktajā pasūtījumā, ieskaitot piegādes adresi, lūdzam ņemt vērā, ka izmaiņas iespējams pieteikt, rakstot e-pastu uz [email protected] no pasūtījumā norādītā e-pasta adreses vai sazinoties ar SIA Business magazine pa tālruni 67130898.

14. Pārtraukt abonementu var ar nākamo mēnesi, atsūtot abonenta parakstītu iesniegumu klientu servisam uz adresi – Zigfrīda A. Meierovica bulvāris 6-4, Rīga, LV-1050. Iesniegumā jānorāda, kāds žurnāls bija abonēts, periods, abonementa noformēšanas veids, abonenta vārds un uzvārds, juridiskai personai nosaukums un reģistrācijas nr., precīza adrese, klienta banka un bankas konts, uz kuru pārskaitīt naudu. Vēlams norādīt arī abonementa pārtraukšanas iemeslu. Divu nedēļu laikā iesniegums tiks izskatīts un nauda par atlikušo periodu pārskaitīta uz iesniegumā norādīto kontu.

15. Par nepiegādātu vispār vai laikus nepiegādātu izdevumu , lūdzam abonentus iesniegt pretenziju, rakstot uz [email protected] . Saņemtā pretenzija tiks nosūtīta piegādātājam, kas iespējami īsākā laikā novērsīs iemeslus.

16. SIA Business magazine ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt interneta vietnes forbes.lv saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas forbes.lv.

17. Gadījumos, ja rodas neskaidrības par forbes.lv ievietoto dokumentu formu aizpildīšanu, lūgums sazināties, rakstot uz [email protected] vai [email protected].

 

Preču atgriešanas un pasūtījuma atcelšanas kārtība.

Pircējam ir tiesības atgriezt iegādāto žurnāla abonementu 14 dienu laikā no abonēšanas brīža, rakstot iesniegumu brīvā formā un sūtot to uz e-pastu [email protected]. Pircējs nevar atgriezt preci, ja tā jau ir nosūtīta – maksa par to tiks ieturēta (piemēram, ja ir iegādāts žurnāla abonements uz gadu, bet pirmais numurs jau ir nosūtīts abonementam, tad nauda tiks atgriezta par 9 žurnāliem, nevis 10). Pārdevējs apņemas atgriezt naudu 10 darba dienu laikā. Nauda tiek atgriezta uz to pašu maksājumu karti, ar kuru veikts maksājums.

Preču piegādes kārtība.

Ja žurnāla abonements tiek iegādāts laika posmā no 8.līdz 28. datumam, tad žurnāls tiks saņemts jau nākamā mēneša sākumā (līdz 6.datumam). Savukārt, ja abonements tiek iegādāts laikā no 29.līdz nākamā mēneša 7.datumam, tad abonements stājas spēkā no nākamā mēneša. Piemēram, abonējot žurnālu no 8. līdz 28.septembrim, saņemsiet jau oktobra numuru, bet abonējot no 29.septembra līdz 7.oktobrim – pirmo žurnālu saņemsiet novembra sākumā. Žurnāls tiek piegādāts pa pastu.

lasiet arī

Networking – kas meklē, tas atrod

...

Next page

Piesakies iknedēļas jaunumiem