USD 0.85 btc 51985.89
facebook
twitter
instagram
linkedin
Žurnāls
Abonē žurnālu
Piesakies iknedēļas jaunumiem

Pierakstieties uz svarīgākajiem biznesa un tehnoloģiju materiāliem Latvijā

USD 0.85 btc 51985.89
Nauda 02. Janvāris 2020

Kā rīkoties, lai pensiju 2. līmeņa uzkrājumus saņemtu mantinieki

Forbes

Baltic edition

Līdz ar gada sākumu Latvijā spēkā stājusies iespēja mantot pensiju 2. līmeņa uzkrājumus. Ja persona vēlas, lai viņas uzkrātais pensiju 2. līmeņa kapitāls tiktu mantots, tad tas obligāti jānorāda Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA), veicot attiecīgo izvēli, atgādināja bankā “Luminor”.

Sākot ar šo gadu, pensiju 2. līmeņa dalībniekam, arī ja viņš vēl nav sasniedzis pensijas vecumu, ir tiesības izvēlēties, kā tiks izmantots viņa pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls. Lai to izdarītu, jau no 1. janvāra ir iespēja iesniegt iesniegumu portālā “latvija.lv”. Ja nepieciešams, to var arī izdarīt klātienē VSAA klientu apkalpošanas centros vai nosūtīt elektroniski ar e-parakstu un laika zīmolu.

Katram pensiju 2. līmeņa dalībniekam ir iespēja izvēlēties vienu no trim no mantošanas iespējām. Šo izvēli ir iespējams arī mainīt:

 1. Atstāt mantojumā civillikumā noteiktajā kārtībā.
  Šādā gadījumā mantinieki par mirušā uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu varēs uzzināt pie zvērināta notāra, uzsākot kārtot mantojuma lietas, vai arī vaicājot VSAA par mirušā izvēli. Mantiniekam, saņemot mantojuma apliecību, būs jāaizpilda iesniegums, kurā norādīta mantotās summas saņemšanas izvēle – pārskaitīt bankas kontā vai pievienot viņa pensiju 2. līmeņa kapitālam.
 2. Pievienot konkrētas personas fondētās pensijas kapitālam.
  Šajā gadījumā iesniegumā būs jānorāda persona, kuras pensiju 2. līmeņa uzkrātajam kapitālam pievienot mirušā uzkrāto kapitālu. Šai personai nav obligāti jābūt radiniekam, tas var būt jebkura fiziskā persona. Taču, ja norādītā persona dienā, kad reģistrēts mirušā pensiju 2. līmeņa dalībnieka miršanas fakts, nebūs pensiju 2. līmeņa dalībnieks, kapitāls tiks mantots Civillikumā noteiktajā kārtībā.
  Par mirušā pensiju 2. līmeņa dalībnieka kapitāla pievienošanu varēs uzzināt portālā “latvija.lv” un uzkrāto kapitālu pensiju 2. līmenī, ieskaitot pievienoto mirušā pensiju kapitālu, varēs izmantot, pienākot pensionēšanās vecumam.
 3. Ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā.
  Ir iespēja arī izvēlēties pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu ieskaitīt valsts pensiju budžetā. Tāpat šāds scenārijs tiks īstenots arī, ja nebūs veikta nekāda izvēle attiecībā uz pensiju 2. līmeņa mantošanu. 
...

Next page

Piesakies iknedēļas jaunumiem