USD 0.93 btc 21359.00
facebook
twitter
instagram
linkedin
Žurnāls
Abonē žurnālu
Piesakies iknedēļas jaunumiem

Pierakstieties uz svarīgākajiem biznesa un tehnoloģiju materiāliem Latvijā

USD 0.93 btc 21359.00
Nauda 06. Decembris 2019

FKTK piemēro 1,6 miljonu eiro sodu “Baltic International Bank”

Forbes

Baltic edition

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome novembra izskaņā lēmusi AS “Baltic International Bank” piemērot naudas sodu teju 1,6 miljonu eiro apmērā par trūkumiem bankas iekšējās kontroles sistēmā, liecina FKTK paziņojums. Pati banka FKTK sodu uzskata par nesamērīgu un plāno to pārsūdzēt.

Bankai noteikti vairāki tiesiskie pienākumi, tostarp noteiktajā termiņā ir jāiesniedz FKTK izvērtēšanai pasākumu plāns konstatēto pārkāpumu un trūkumu novēršanai, kā arī jāveic iekšējās kontroles sistēmas neatkarīgs izvērtējums.  

Kā klāstīja komisijā, FKTK 2018. gadā bankā veica klātienes pārbaudes. To laikā FKTK konstatēja, ka bankas iekšējās kontroles sistēmas pilnībā neatbilst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) normatīvo aktu prasībām.

Proti, “Baltic International Bank” nebija izveidojusi tādu savas darbības riskiem atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu NILLTPFN jomā, kas nodrošinātu efektīvu normatīvo aktu prasību ievērošanu. Piemēram, banka vairākos gadījumos nebija veikusi pietiekamas darbības, lai pārliecinātos, vai norādītais patiesais labuma guvējs ir klienta patiesais labuma guvējs.

Tāpat “Baltic International Bank”  vairākos gadījumos nebija ieguvusi dokumentus un veikusi pietiekamas darbības, lai pārliecinātos par klientu kontos esošo finanšu līdzekļu izcelsmi un dokumentējusi secinājumus;

Banka arī nav pievērsusi pietiekamu un īpašu uzmanību klientu veiktajiem netipiski lieliem, sarežģītiem, savstarpēji saistītiem darījumiem.

Kā atzīmēja FKTK, “Baltic International Bank” noteiktais soda naudas apmērs ir 90% no maksimālā likumā norādītā apmēra – 10% no bankas kopējā gada apgrozījuma.

Bankai noteiktā soda nauda viena mēneša laikā no šā administratīvā akta spēkā stāšanās dienas jāiemaksā valsts budžetā.

FKTK 2016. gadā jau piemērojusi “Baltic International Bank” sankciju par NILLTPFN normatīvo aktu prasību pārkāpumiem, atgādināja komisijā. 

“Baltic International Bank” uzskata FKTK sodu par nesamērīgu un plāno to pārsūdzēt. Kā informēja bankā, “Baltic International Bank” kopā FKTK strādā pie Iekšējās kontroles sistēmas stiprināšanas. Jau 2016. gadā banka mainījusi savu darbības modeli un aktīvi ievieš jauno biznesa stratēģiju. Tāpēc “Baltic International Bank” par nesamērīgu FKTK uzlikto administratīvo sodu un pārmetumus par trūkumiem iekšējās kontroles sistēmās laika periodā no 2014. gada.

FKTK pārbaudi bankā uzsāka pirms teju diviem gadiem - 2018. gada sākumā. “Tā aptvēra laika periodu no 2014. gada, kad klientu un darījumu kontroli noteica no šodienas kardināli atšķirīga likumdošana. Banka uzskata, ka gandrīz divu gadu laikā bankas argumenti netika uzklausīti pēc būtības,” rakstīts “Baltic International Bank” paziņojumā.

“Baltic International Bank” uzsver, ka komisijas pieņemtais lēmums nekādi neietekmēs bankas klientus un bankas ikdienas darbu.

...

Next page

Piesakies iknedēļas jaunumiem