USD 0.93 btc 21296.00
facebook
twitter
instagram
linkedin
Žurnāls
Abonē žurnālu
Piesakies iknedēļas jaunumiem

Pierakstieties uz svarīgākajiem biznesa un tehnoloģiju materiāliem Latvijā

USD 0.93 btc 21296.00
Nauda 18. Septembris 2019

FKTK piemēro viena miljona eiro naudas sodu Privat Bank

Forbes

Baltic edition

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome ir pieņēmusi lēmumu piemērot 1,019 miljonu eiro soda naudu AS "PrivatBank"  par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumiem. 

Bankai noteikti vairāki tiesiskie pienākumi, tostarp noteiktajā termiņā ir jāiesniedz FKTK izvērtēšanai pasākumu plāns konstatēto pārkāpumu un trūkumu novēršanai un jāveic iekšējās kontroles sistēmas neatkarīgs izvērtējums.

FKTK Privat Bank veica klātienes pārbaudi, konstatējot virkni pārkāpumu, kas saistīti ar iekšējās kontroles sistēmu, klientu bāzes riskiem un to pārvaldību. Pārkāpumi liecina par nopietniem trūkumiem bankas iekšējās kontroles sistēmā NILLTPFN jomā, jo tie ir atklāti būtiskākajos klientu izpētes un darījumu uzraudzības elementos.

Piemēram, bankas NILLTPFN komiteja nav nodrošinājusi risku mazinošus pasākumus, kā arī atsevišķi pieņemtie lēmumi bija labvēlīgi atsevišķiem bankas akcionāriem. Banka arī neesot veikusi pietiekamas darbības, lai pārliecinātos, vai norādītais patiesais labuma guvējs ir klienta patiesais labuma guvējs, tāpat vairākos gadījumos Privat Bank nav ieguvusi dokumentus un veikusi pietiekamas darbības, lai pārliecinātos par klientu kontos esošo finanšu līdzekļu izcelsmi. 

FKTK pārmet bankai, ka tā nav savlaicīgi un kvalitatīvi pētījusi klientus un lēmusi par darījumu attiecību ar klientu izbeigšanu.

FKTK vērtējusi pārkāpumus kā būtiskus un ilgstošus, vienlaikus ņemot vērā bankas līdz šim paveikto trūkumu novēršanā. 

Saskaņā ar FKTK lēmumu Bankai noteiktā termiņā FKTK ir jāiesniedz pasākumu plāns noteikto tiesisko pienākumu veikšanai un konstatēto pārkāpumu un trūkumu novēršanai un jāveic plānā paredzētie pasākumi, lai Privat Bank turpmāk nepieļautu līdzīga rakstura pārkāpumus. Bankai noteiktais soda naudas apmērs ir 90% no maksimālā likumā norādītā apmēra – 10% no Bankas kopējā gada apgrozījuma. Bankai noteiktā soda nauda viena mēneša laikā no šā administratīvā akta spēkā stāšanās dienas jāiemaksā valsts budžetā.

...

Next page

Piesakies iknedēļas jaunumiem